Avatar
Daniel Suchánek

Poslední přihlášení 20. 09. 2021

Společenská role
Vychovatel
Název školy/instituce
Národní pedagogický institut ČR
Stupeň vzdělávání
Předškolní, Základní
ModulBlogy
01. 04. 2021
Časová posloupnost dějin, dohledávání a ověřování si informací, rozvíjení čtenářské gramotnosti. To vše díky aktivitě Pravěk v QR kódech všetně pracovního listu. …
ModulBlogy
31. 03. 2021
Zveme všechny zájemce na společenství praxe Umění a kultura, které se bude konat 19. 4. 2021 od 14:00 do 16:30. Přihlášení je možné přes tento odkaz: …
ModulBlogy
30. 03. 2021
Zveme všechny zájemce na společenství praxe Předškolního vzdělávání, které se bude konat 31. 3. 2021 od 15:30 do 18:30. Přihlášení je možné přes tento odkaz: …
ModulBlogy
30. 03. 2021
9. 4. 2021 se koná již devátá minikonference matematické gramotnosti s podtitulem: Úlohy pro rozvoj matematické gramotnosti v praxi ZŠ. Můžete se těšit na bohatý program, který začne již v 9:00 a který bude trvat až do 16:30./nPřihlášení je možné na této adrese: …
ModulBlogy
29. 03. 2021
Badatelsky orientovaná výuka, badatelský deník nebo aplikace na rozeznávání rostlin. To vše a mnoho dalšího mohli vidět účastníci online setkání společenství praxe, ze kterého máme i záznam na YouTube. Celý článek s odkazy najdete na adrese: …
ModulBlogy
25. 03. 2021
Vyzkoušejte společně se žáky procvičování tvoření otázek a odpovědí v anglickém jazyce. Žáci nepotřebují předchozí zkušenost s prací s QR kódy, potřebné jsou tablety nebo mobilní telefony s aplikací pro jejich …
ModulBlogy
22. 03. 2021
V poměrně obsáhlém článku Jaroslava Maška najdete zamyšlení, na čem opravdu záleží v malé revizi RVP ZV./nNení to konkrétní předmět, jeho obsah či časová dotace. Jde o mnohem zásadnější věci, o principy, jejichž zvládnutím budeme připraveni i na revizi velkou./nCelý článek si můžete přečíst na adrese: …
ModulBlogy
18. 03. 2021
Procvičte sčítání a odčítání žáků v první třídě s rozvíjením čtenářské a matematické gramotnosti./nCelý článek (včetně pracovních listů) si můžete přečíst zde: …
ModulBlogy
15. 03. 2021
Vzdělávací kurz „Praktická doporučení pro nouzovou výuku na dálku“ byl vyvinut pro učitele s cílem usnadnit přípravy a realizace výuky v online prostředí na druhém stupni základních škol a na středních školách. Doporučení a návrhy lze v modifikované formě použít také na prvním stupni základních škol, přednostně je ale kurz určen učitelům druhého stupně základních škol a na středních školách./nDozví se například to, jak efektivně …
ModulBlogy
11. 03. 2021
QR kódy jako prvek pomáhající propojit čtenářskou, matematickou a finanční gramotnost na prvním stupni základní školy. Díky této aktivitě můžete rozvíjet i dovednost aktivního naslouchání při pokládání otázek a následných odpovědí. …
ModulBlogy
08. 03. 2021
Jste učitelka mateřské školy? Zajímá vás, jak rozvíjet digitální gramotnost u dětí předškolního věku? Přečtěte si celý článek, včetně prezentací a záznamu na YouTube kanálu kampaně Gramotnosti.pro./nČlánek najdete na adrese …
ModulBlogy
04. 03. 2021
V ZŠ Hranice – Struhlovsko se dlouhodobě věnují rozvíjení čtenářské gramotnosti a hledají metody a formy, které by byly využitelné napříč všemi vzdělávacími obory. Jednou z možností jsou QR kódy, které mají univerzální využití, jsou pro žáky motivační a mohou podpořit jejich aktivní zapojení do práce s texty a s informacemi v různých kontextech. Celý článek s pracovním listem můžete …
ModulBlogy
01. 03. 2021
Zajímavý obsah, zajímaví hosté. Videa, aplikace. Souhrn celé minikonference ze dne 8. 2. 2021 najdete v článku Evy Fanfulové na adrese https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/22829/OHLEDNUTI-ZA-MINIKONFERENCI-ODBORNEHO-PANELU-PRO-DIGITALNI-GRAMOTNOST.html. V rámci článku jsou i videozáznamy jednotlivých vstupů, které najdete v playlistu na YouTube. …
ModulBlogy
25. 02. 2021
Přihlaste se na první čtyři společenství praxe. Přihlašovací formulář najdete na této adrese: …
ModulBlogy
25. 02. 2021
Aktivita Adama Cvika „Imaginární elektronická tužka“ vám napomůže k rozvíjení digitální gramotnosti v tělesné výchově. Navíc můžete žáky „donutit“ i ke sportu v době distanční výuky. /nCelý článek si můžete přečíst na této adrese: …
ModulBlogy
22. 02. 2021
Zdravý životní styl by měl každý znát. Jak s ním naloží, je samozřejmě jeho věc. Adam Cvik a Vanda Vaníčková ve své aktivitě pro rozvoj čtenářské gramotnosti ukáží, jak by to mohlo jít na druhém stupni základní školy. /nCelý článek si přečtete zde: …
ModulBlogy
19. 02. 2021
Měsíční program s adventními výzvami, které bychom měli s dětmi absolvovat za každého počasí převážně venku. V jednotlivých dnech se prolíná práce s jazykem, čísly i digitální gramotností. Velká většina úkolů je kratších a nevyžaduje velké přípravy. Pro děti by kalendář měl být i pochopením environmentálních a mezilidských vztahů ve svém okolí.  Celá aktivita do mateřské školy je zde: …
ModulBlogy
17. 02. 2021
Česká školní inspekce zveřejnila 13. 1. 2021 publikaci, která představuje uvolněné úlohy PISA ze čtenářské, matematické a přírodovědné oblasti jako zdroj didaktické inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti v mezipředmětovém kontextu. Celou publikaci si můžete stáhnout ve formátu PDF na adrese …
ModulBlogy
15. 02. 2021
Ve dnech 22. a 23. ledna se v Praze konal inovační online maraton Robothon 2021 připomínající stoleté výročí vzniku slova robot. Na Robothonu se proti sobě postavily týmy sto dvaceti studentů českých vysokých škol. Tématem setkání bylo řešení problémů dnešní doby pomocí umělé inteligence. Účastníci se zaměřili na dezinformace, péči o osamělé, matematickou gramotnost, spravedlnost, zdraví, ale také třeba budoucnost …
ModulBlogy
11. 02. 2021
Jakou strategii volit pro rozvoj digitální gramotnosti? Článek nabízí několik námětů, které mohou autentickým a dlouhodobým způsobem podpořit výuku jednotlivých kompetencí. Celý článek si můžete přečíst na adrese …
ModulBlogy
08. 02. 2021
Michal Hlavatý ve svém článku na Metodickém portálu RVP.CZ nabízí využití tématu rodu Přemyslovců jako aktivity do výuky na druhém stupni základní školy. V rámci celého článku se dozvíte, jak můžete rozvíjet čtenářskou nebo digitální gramotnost. …
ModulBlogy
04. 02. 2021
Jak využít jablka v rozvoji matematické gramotnosti vám ukáže Ludmila Bakonyi Selingerová ve svém článku …
ModulBlogy
01. 02. 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo revidovaný Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Cílem revize bylo modernizovat obsah vzdělávání tak, aby odpovídalo dynamice a potřebám 21. století. Nový RVP ZV zavádí vzdělávací oblast Informatika a rozvoj digitální gramotnosti žáků zařazuje na úroveň klíčové kompetence./n/nVše, co potřebujete vědět o aktuálních revizích Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, najdete na webových stránkách …
ModulBlogy
01. 02. 2021
Vandalové a vandalismus ve vaší škole! Čtyři výukové hodiny pro vzdělávací oblast Výchova k občanství najdete v článku Petry Slámové. Navíc budete rozvíjet matematickou a digitální gramotnost. …
ModulBlogy
29. 01. 2021
18. 11. 2020 se konala již 8. minikonference odborného panelu čtenářské gramotnosti. Celé akce se účastnili zástupci projektu Pomáháme školám k úspěchu a projektu Zkoumavé čtení. Na své si přišly i učitelky z mateřských škol, které společně mohly diskutovat nad tématem videotréninku v mateřské škole a počátcích oborového čtení. Celý článek obsahuje také odkazy na jednotlivá setkání a ilustruje tak celou …
ModulBlogy
28. 01. 2021
Další z praktických návodů na aktivitu pro předškolní vzdělávání. Pět aktivit a další navazující aktivity najdete v článku Kateřiny Filkové./nhttps://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/22681/KAMENY-VYPRAVI.html/ …
ModulBlogy
25. 01. 2021
Zveme vás na 8. minikonferenci digitální gramotnosti, která se bude konat 8. 2. 2021 od 09:30–16:30./nCílem minikonference je ukázat, že lze digitální technologie smysluplně využívat nejen jako didaktickou pomůcku, ale především k rozvoji digitální gramotnosti žáků napříč obory. /nPřihlásit se můžete na této adrese: …
ModulBlogy
25. 01. 2021
Využíváte a tvoříte ve své výuce se žáky videa? Možná se vám bude hodit článek Adama Cvika a Vandy Vaníčkové. Cílem aktivity je žákovské video (nebo upravení již natočeného videa). Hlavním kritériem pro tvorbu videa je, aby vyžadovalo po sledujícím fyzický pohyb. Žáky má aktivita přivést k zamýšlení nad problematikou negativního vlivu moderních technologií a jejich používání na zdraví …
ModulBlogy
21. 01. 2021
Jak využít pohádku v práci s dětmi v předškolním vzděláváním vám může ukázat článek Zuzany Tascas. …
ModulBlogy
20. 01. 2021
Projekt PPUČ (Podpora práce učitelů) se zabývá rozvojem gramotností ve vzdělávání v mateřských a základních školách. Na podzim roku 2020 se projekt přihlásil ke Dni gramotností, ke kterému mj. uspořádal online konferenci s názvem "Vzdělávání zaměřené na gramotnosti v době korony".  Hosty konference byli Stanislava Korcová, ředitelka MŠ Varenská 2a v Ostravě, která s námi spolupracuje na přípravě metodických aktivit pro učitele; Václav Fiala, učitel na ZŠ Brigádníků Praha, který s …