Avatar
Daniel Suchánek

Poslední přihlášení 02. 08. 2021

Společenská role
Vychovatel
Název školy/instituce
Národní pedagogický institut ČR
Stupeň vzdělávání
Předškolní, Základní
ModulBlogy
04. 12. 2020
Pojďte se společně s námi ohlédnout za proběhlou minikonferencí digitální gramotnosti. V článku najdete i  videozáznamy jednotlivých prezentací. Dozvíte se například pohled zeměpisářů, učitelů výtvarné výchovy nebo českého …
ModulBlogy
27. 11. 2020
Článek se zabývá tvorbou interaktivního herbáře, který tvořili žáci 4. tříd základní školy. Tento herbář tvořili pomocí bezplatné mobilní aplikace PlantNet. V rámci dvou vyučovacích hodin se žáci s učitelem odebrali k venkovní exkurzi, přičemž pomocí mobilní aplikace poznávali rostliny v okolí školní budovy. Tato aplikace jim umožnila rostliny pojmenovat a uložit si je do telefonu. V příloze je ukázka …
ModulBlogy
23. 11. 2020
Roční období je téma, které děti provází v mateřské i na základní škole po celý školní rok. V tomto příspěvku Zuzana Tascas představuje nenáročné, na sebe volně navazující aktivity, které lze v mateřské škole realizovat s dětmi všech věkových …
ModulBlogy
21. 11. 2020
Kolegyně Lída Kovaříková ve svém článku shrnuje rozdílné úhly pohledu na tvorbu blogu. Za nás určitě zajímavý námět do hodin jakéhokoliv předmětu, …
ModulBlogy
20. 11. 2020
Další společenství praxe mají své termíny:  Společenství praxe Český jazyk a literatura: 25. 11. 2020 | 10:00–13:00 | online,  Společenství praxe Umění a kultura: 1. 12. 2020 | 11:00-13:00 | online,  Společenství praxe Člověk a společnost: 8. 12. 2020 | 10:00–13:00 | online,  Společenství praxe 1. stupeň: 10. 12. 2020 | 13:00–17:00 | online, Společenství praxe Člověk a svět práce: 14. 12. 2020 | 13:30-16:30 | online. Přihlašovat se je možné …
ModulBlogy
19. 11. 2020
Vytvořili jsme pro vás krátký videonávod na to, jak: - pracovat s publikacemi, - jak pracovat s očekávanými výsledky učení v matematické, čtenářské či digitální gramotnosti, - jak pomocí nich plánovat vaši výuku, - jak díky nim sledovat pokrok v rozvoji gramotností vašich dětí a …
ModulBlogy
17. 11. 2020
Srdečně vás zveme na 8. minikonferenci matematické gramotnosti. Konference se bude konat 23. 11. 2020 od 14:00–16:00 přes MS Teams. Přihlásit se můžete na tomto odkazu: https://gramotnosti.pro/panelMGprihlaseni. Pojďte společně s námi zjistit, kde berou vaši kolegové inspiraci pro svou výuku. Setkejte se se Slávkem Horou, Petrou Boháčkovou, Štěpánkou Baierlovou, Jitkou Rambouskovou, Hankou Splavcovou a …
ModulBlogy
16. 11. 2020
Jak může učitel s využitím robotické pomůcky zábavným způsobem procvičit se žáky používání přítomného času prostého v angličtině a propojit výuku angličtiny s vlastivědou (téma vánoční zvyky). Zajímavá aktivita rozvíjela čtenářskou, matematickou i digitální gramotnost. Víc informací s obrázky najdete na této adrese: …
ModulBlogy
13. 11. 2020
Příspěvek nabízí inspiraci, jak pomocí různorodých činností, společných diskuzí a tematických říkadel s dětmi sdílet a vyjadřovat zážitky z doby uzavření mateřské školy z důvodu epidemiologické situace a vést je k respektu k dané situaci. Přináší inspiraci, jak pracovat se zmírněním přílišných obav či strachů, které mohou v takových situacích u dětí vznikat. V závěru příspěvku je popsáno, jak některé …
ModulBlogy
09. 11. 2020
Jak by se dala rozvíjet matematická, čtenářská nebo digitální gramotnost v hodinách fyziky?  K tomu vám dá zajímavý námět paní Vendula Hráčková se svým článkem Gravitační síla – tíhové zrychlení.
ModulBlogy
02. 11. 2020
Možná jste si někdy říkali, jak rozvíjet čtenářskou nebo digitální gramotnost v hodinách chemie. PhDr. Martina Černá vám ve svém článku nabídne zajímavou aktivitu přímo do výuky. Tato aktivita je vhodná pro 2. stupeň ZŠ (8. ročník).
ModulBlogy
26. 10. 2020
Aktuálně vás srdečně zveme na čtyři Společenství praxe, která se uskuteční online. Připojte se k nám na Společenství praxe Cizí jazyky, Předškolní vzdělávání, Matematika a Informatika a Člověk a zdraví. Přihlašovat se je možné na tomto odkazu …
ModulBlogy
22. 10. 2020
Jak moc jsou aktivní učitelé na sociálních sítích? Je mezioborová spolupráce možná? To vše najdete v krátkém článku kolegů, kteří 11. 9. 2020 navštívili setkání MAP Rakovnicko.
ModulBlogy
19. 10. 2020
proč bychom na 1. stupni základní školy měli věnovat pozornost čtení elektronických textů? Je rozdíl mezi formou digitální a formou tištěnou? Celý článek najdete na  …
ModulBlogy
17. 10. 2020
Na úvod chci napsat, že máme bezvadnou školu a děkuji za to, že máme děti tam. Supr učitele. Všechno je nejvíc nejlepší :-). Takže vlastně proč to píšu? Abych, až mi to fejsbuk připomene, vzpomněla na tenhle den nabitej přítomností...
ModulBlogy
17. 10. 2020
8. října 2020 projekt PPUČ uspořádal on-line diskusní setkání na aktuální téma: Vzdělávání zaměřené na gramotnosti v době korony. Diskuze se zúčastnili inspirativní učitelé z různých regionů České republiky s bohatými zkušenostmi v oblasti základního i předškolního vzdělávání. 
ModulBlogy
14. 10. 2020
Jak vést žáky k analýze mediálního obsahu, jeho rozboru a porozumění? Seznamte žáky s veřejnou komunikací politiků na sociálních sítích. Naučte je analyticky a synteticky přemýšlet nad obsahem.  Celý článek najdete na této adrese …
ModulBlogy
05. 10. 2020
Pohádky mají v životě dítěte nezastupitelný význam. Kromě příběhu nabízejí i návod na to, jak žít. Každá pohádka odráží nejen různé životní situace, ale nabízí i řešení. Je to nástroj na rozvoj fantazie a kreativity.
ModulBlogy
02. 10. 2020
Nový newsletter plný zajímavých námětů najdete na této adrese: …
ModulBlogy
28. 09. 2020
Článek představuje inspiraci, jak zapojit téma osobností do výuky o sociálně patologických jevech. Problematika sociálních deviací a patologií je velice aktuální a žákům je známá především z médií, právě v souvislosti se slavnými osobnostmi.
ModulBlogy
28. 09. 2020
Článek přináší ohlédnutí za sedmou minikonferencí odborného panelu pro matematickou gramotnost projektu Podpora práce učitelů (PPUČ), která se konala 26. srpna 2020 v Praze. Setkání se zúčastnili zástupci větších i menších projektů, které mají v gesci problematiku matematické gramotnosti.
ModulBlogy
27. 09. 2020
Rádi bychom pozvali odbornou veřejnost na online konferenci s názvem Vzdělávání zaměřené na gramotnosti v době korony. Ta se uskuteční 8. října 2020 od 15:00 do 16:30. 
ModulBlogy
25. 09. 2020
Zveme Vás na 7. minikonferenci odborného panelu digitální gramotnosti s podtitulem Digitální gramotnost napříč obory a nová informatika. Akce se koná online, 2. 10. 2020 od 09:00–15:30. Přihlásit se můžete na tomto odkazu: …
ModulBlogy
21. 09. 2020
Článek se zaměřuje na rozvoj čtenářské gramotnosti v hodinách Literární výchovy vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura u žáků 1. stupni ZŠ. Tématem hodiny je Charakteristika literární postavy. Žáci vyhledávají ve své vybrané knize charakteristické prvky dané postavy (nejčastěji si vybírají hlavní) a jejich úkolem je ji popsat. Než se však dostanou k samotnému úkolu: vysvětlíme si, jak dělíme charakteristiku postavy (vnější a vnitřní), sami si vyzkoušejí ve stručnosti charakterizovat svého spolužáka a ostatní mají za úkol ho poznat.
ModulBlogy
17. 09. 2020
Týká se vás inkluze? Inspirujte se těmi nejlepšími! V nové aplikaci Zapojmevšechny.cz se můžete dozvědět, jak fungují kvalitní inkluzivní školy, kde se cítí dobře učitelé, žáci i rodiče. Aplikace obsahuje praktické příklady, metodiky a aktivity, vzorové dokumenty, inspiraci ze škol u nás i v zahraničí. Na jejím obsahu se podíleli odborníci z oblasti společného vzdělávání (inkluze) i pedagogové, kteří se denně s žáky se speciálními potřebami potkávají a řeší s nimi různé situace. Nezapomínáme ani na rodiče.
ModulBlogy
14. 09. 2020
Nevíme, zda přijde druhá vlna covid-19, a tak nevíme, zda se školy neuzavřou tak, jako na jaře letošního roku. Inspirujte se opravdu dlouhým a informačně vyčerpávajícím článkem Václava Maněny na téma technického vybavení pro vzdálenou výuku. Najdete v něm tipy na vybavení, které si zaslouží vaší pozornost. Je psán odlehčenější formou, ale obsah vás zaujme natolik, že formu trochu upozadíte.  Článek …
ModulBlogy
08. 09. 2020
K příležitosti Mezinárodního dne gramotnosti, který podle UNESCO připadá na 8. září, spouští Národní pedagogický institut (NPI ČR) jednoduchou Mapu gramotností v ČR. Chce tak upozornit na téma gramotností, vyzdvihnout a sbírat místa, kde se gramotnosti rozvíjí, ale také podpořit školy, učitele či instituce ve využívání gramotností. Subjekty se do mapy mohou přidávat celý měsíc, který uzavře on-line konference 2. října. Prosíme Vás o vložení doporučení na organizaci, která se dle Vás věnuje efektivní a dlouhodobé podpoře učitelů MŠ a ZŠ v rozvoji vybrané gramotnosti. Nominovat můžete i svou školu nebo organizaci, která se podpoře učitelů věnuje a je ochotná své know-how sdílet nebo ho veřejně prezentuje online. Oceňte organizaci, knihovnu, jinou školu, která pro Vás organizuje workshopy, otevřené dílny a další akce, díky kterým mohou učitelé růst a lépe porozumět příležitostem, které do výuky na MŠ/ZŠ přináší gramotnosti.
ModulBlogy
07. 09. 2020
Zuzana Cibulková a její článek se zaměřuje na rozvoj čtenářské a digitální gramotnosti v rámci vzdělávací oblasti Člověk a společnost, vzdělávacího oboru Výchova k občanství. Celý příspěvek je koncipován jako příprava na jednu vyučovací hodinu, která může být zařazena do tematického celku Globalizace. Hodinu můžeme fázovat dle třífázového modelu učení E-U-R a zařadit dle následující metody.
ModulBlogy
31. 08. 2020
Zuzana Tascas Vám v krátkém článku pro předškolní vzdělávání představí ucelený blok aktivit založených na práci se základní pohádkou o Červené Karkulce. Jde především o aktivity vedoucí děti k činnostem, které jsou jim blízké, přirozené a zároveň pomáhají rozvíjet jejich čtenářskou gramotnost.
ModulBlogy
18. 08. 2020
Fotogalerii z Letní školy 2020 najdete na Facebooku nebo na Google Fotkách (galerie jsou stejné).