Avatar
Mgr. Iva Jarošová

Poslední přihlášení 10. 04. 2012

Společenská role
Pedagog
Stupeň vzdělávání
Předškolní
ModulDiskuze
01. 06. 2011
ForumVyučujeme
Chápu, že běžně o gramotnosti učitelky MŠ neví, je proto důležité takové informace publikovat do literatury, která je běžně v MŠ dostupná. Třeba spolupráce s Informatoriem a dalšími periodiky.
ModulDiskuze
01. 06. 2011
ForumCizí jazyky v MŠ
Já mám představu , že zařařadím angličtinu průběžně do všech činností pro děti 5 - 6 leté. jde o seznámení s jazykem a dále budou úkoly ve formě her a písní. Ve volbě nabídky si mohou děti vybrat pokud se budou chtít aktivit zúčastnit.
ModulDiskuze
05. 12. 2009
ForumTipy do výuky
Myslela jem si , že v mateřské škole stačí pracovat systémem integrovaných tématických bloků, ale nestačí. Dva dny jsem poslouchala konkretizaci mnohočetné inteligence v praxi plánování v MŠ od Mgr. Krejčové a vyzkoušela k tomu přidala informace z konference Rvp a musím uznat, že všechny zjištěné informace přehodnotím a budu prezentovat dále v širším měřítku a uvidíme.
ModulČlánky
10. 04. 2012
Máte uplně jinou strukturu TVP a několikrát si to ještě přečtu , protože se mi to líbí a mohu použít k obměmě mého TVP.
ModulČlánky
10. 04. 2012
Máte uplně jinou strukturu TVP a několikrát si to ještě přečtu , protože se mi to líbí a mohu použí k obměmě mého TVP.
ModulČlánky
10. 04. 2012
Musím uznat, že jsem ráda, že konečně někdo v mateřské škole nebojí integrace. Já jsem v rámci diplomové práce Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami vytvořila podmínky pro integraci dítěte s Aspergerovým syndromemem, jenomže to byla tzv. šedá integrace, bez další diagnozy a psychiatrikého šetření. Na integraci je nutný zapojit celý kolektiv MŠ, jinak je to dost težké. Takže gratuluji !!!
ModulČlánky
10. 04. 2012
Hned zítra zkusím první hru sice v jiné pohádce, kterou jsem dnes přednesla i s mimickým vyjádřením. Takto se vlastně zpětnou vazbou dostanu k informaci, jak si pohádku děti v paměti zafixovaly a jak dokáží komunikovat.
ModulČlánky
11. 02. 2011
Článek se mi velice líbil, ptože jsou tam jasné ukázky aplikce v praxi. Pro laika, který se učí pouze teorii jsou to užiteční informace a mě se to bude moc hodit.