Avatar
Bc. Marie Poesová

Poslední přihlášení 07. 06. 2021

Společenská role
Pedagog, Student
Stupeň vzdělávání
Odborné
ModulDUM
2694
0
07. 05. 2010
Prezentace seznamuje žáky s pojmy odkaz, relativní a absolutní odkaz. Zabývá se tím, jak by měly odkazy vypadat, procvičuje na příkladech pohyb v adresářové struktuře a zabývá se jejich XHTML syntaxí.
ModulDUM
5392
0
03. 02. 2010
Prezentace seznamuje žáky s von Neumannovou koncepcí počítačů. Lze využít i pracovní list, který slouží zároveň jako žákův záznamový materiál.