ModulČlánky
14043
0
29. 05. 2012
Projektové vyučování věnované poznání České republiky bylo realizováno ve spojených ročnících (4. a 5.) málotřídní školy. Následující článek lze chápat jako nabídku aktivit a nápadů, z nichž si každý může vybrat a přizpůsobit si je vlastním potřebám (dle úrovně dané třídy, regionu ČR, vyučovaných předmětů apod.).
ModulČlánky
12631
0
23. 05. 2012
Tematická integrovaná výuka na téma života a díla Václava Čtvrtka byla realizována ve 2. a 3. ročníku. Žáci poznali mnohé z Čtvrtkovy tvorby, sami se pokoušeli tvořit literární text, výtvarně ztvárňovali své dojmy z četby a v neposlední řadě se seznámili s autorskou pohádkou a životopisem V. Čtvrtka.
ModulČlánky
14407
4
15. 03. 2012
Inspirací k jednodennímu tematickému vyučování bylo sté výročí narození Karla Jaromíra Erbena. Výuka byla realizována ve spojeném 4. a 5. ročníku. Článek popisuje jednotlivé aktivity od rozdělení žáků do skupin až po závěrečné vyhodnocení.
ModulČlánky
25142
0
27. 02. 2012
Východiskem k projektovému vyučování realizovanému v pátém ročníku bylo tropické ovoce a jeho původ. Projekt propojuje učivo z oblasti Člověk a jeho svět s oblastmi Jazyk a jazyková komunikace a Matematika a její aplikace. Obsahuje rovněž prvky výtvarné výchovy a pracovních činností.
ModulDUM
2785
0
26. 07. 2011
Materiál obsahuje tři pracovní listy, v nichž děti spojují předměty denní potřeby patřící k sobě. Dále plní úkoly dle instrukcí učitele/učitelky. Obrázky mohou vybarvit dle diktátu (čímž můžeme ověřit pochopení jednotlivých pojmů). Obsahuje řešení.
ModulDUM
2311
0
25. 07. 2011
Materiál obsahuje tři pracovní listy, v nichž děti pozorují, vybarvují a dokreslují jednoduché květinky složené z různého počtu kruhů. Cvičení zároveň pomáhají rozvíjet schopnost orientovat se v ploše, čímž děti cvičí svou matematickou představivost. Materiál obsahuje i list s barevnými kroužky, které jsou určeny k manipulačním činnostem.
ModulDUM
2183
0
25. 07. 2011
Materiál obsahuje tři pracovní listy rozvíjející zrakové vnímání. Je určen pro starší předškolní děti. Dítě bude vyhledávat a spojovat shodné kresby (obrázky, geometrické tvary) a následně je vybarvovat. Cvičení mohou sloužit k včasnému odhalení sklonů k dyslexii či dyskalkulii.
ModulDUM
4962
0
20. 07. 2011
Prezentace hravou formou procvičuje jednotlivé spoje násobilek. Možno využít jako zásobu pětiminutovek. Vhodné i k samostatné práci na PC, obsahuje samokontrolu a sebehodnocení.
ModulDUM
4820
1
20. 07. 2011
Materiál obsahuje devět krátkých článků složených ze tří až čtyř vět rozdělených na jednotlivá slova. Po rozstříhání slouží k opakovanému skládání vět a celých textů. Doplněno listem s řešením pro žákovu samokontrolu.
ModulDUM
4254
0
12. 07. 2011
Materiál obsahuje obrázkové a textové karty k rozstříhání a následnému řazení podle dějové posloupnosti. Obrázkové karty jsou vhodné i pro předškolní vzdělávání. Po vytištění a rozstříhání vložíme do jednotlivých obálek, které můžeme využít i ve skupinové práci. Vhodné jako příprava před popisováním činnosti.
ModulDUM
3422
0
22. 06. 2011
Materiál obsahuje úlohy, v nichž budou žáci zjišťovat obsah a obvod obrazců. Vypracováno ve dvou verzích – s čtvercovou sítí a bez ní. Přiloženo autorské řešení.
ModulDUM
4681
0
22. 06. 2011
Pracovní list obsahuje labyrint s ukrytými písmeny (tajenkou) a popis cesty. Žáci prokáží, že umí číst s porozuměním, procvičí si pravolevou orientaci a navíc si zopakují učivo z matematiky a českého jazyka.
ModulDUM
3220
0
15. 06. 2011
Pracovní list nabízí několik způsobů procvičení obvodu geometrických obrazců.
ModulDUM
4673
0
02. 06. 2011
Materiál obsahuje výukové karty k rozstříhání a manipulaci a dále pracovní list k procvičení základní slovní zásoby z oblasti "Barvy". Obsahuje řešení.
ModulDUM
11741
0
01. 06. 2011
Materiál obsahuje karty s kmenovou částí slov a pruhy s koncovkami. Slouží k vyvození a procvičování učiva o tvarech slov, vzorech rodu středního, pádech podstatných jmen apod. Vhodné také pro dyslektiky.
ModulDUM
3604
0
26. 05. 2011
Pracovní list doplněný obrázky rozvíjí žákovu slovní zásobu z oblasti přirovnání.
ModulDUM
3909
0
24. 05. 2011
Materiál obsahuje karty s kmeny slov a kartičky s příponovými částmi. Žáci ukládají a zapisují slova. Manipulace je vede k lepšímu pochopení principu tvoření slov odvozováním.
ModulDUM
3159
0
17. 05. 2011
Pracovní list zábavnou formou procvičuje grafickou podobu slov. Je rovněž vhodný jako doplňující materiál pro rychlé žáky.
ModulDUM
5735
0
22. 04. 2011
Prezentace přináší základní seznámení se zlomky, jejich stavbou, porovnáváním, sčítáním a odčítáním.
ModulDUM
4266
0
15. 04. 2011
Žák v pracovním listu rozkládá složené tvary na jednodušší a zjišťuje jejich obsah pomocí čtvercové sítě. Materiál obsahuje řešení.
ModulDUM
14201
0
14. 04. 2011
Materiál obsahuje sadu karet (obrázkových a textových) určených k vyvození a procvičení učiva o spodobě znělosti na konci a uprostřed slov.
ModulDUM
3778
0
12. 04. 2011
Pracovní list nabízí několik kreslených situací, v nichž se žáci zamyslí nad tím, co může vyjadřovat lidská tvář.
ModulDUM
2699
0
30. 03. 2011
Materiál obsahuje několik obrázků složených z geometrických tvarů určených k rozstříhání a následnému skládání. Doplněno pracovním listem.
ModulDUM
4608
0
25. 03. 2011
Žáci budou číst s porozuměním, vyhledávat slova vetřelce a domýšlet vypravování. Můžeme využít pro práci ve dvou skupinách – jedna skupina pracuje s úvodní částí textu, druhá s rozuzlením. Úkolem je domýšlet, co předcházelo (co následuje).
ModulDUM
3186
0
23. 03. 2011
Pracovní list vede k zamyšlení nad nebezpečím, které může na děti v zimě číhat.
ModulDUM
14856
0
07. 03. 2011
Materiál obsahuje sadu karet (obrázkových a textových) určených k vyvození a procvičení učiva o spodobě znělosti na konci a uprostřed slov.
ModulDUM
6532
0
07. 03. 2011
Materiál obsahuje sadu karet s jednotlivými písmeny azbuky a dále klasickou hru pexeso (ke každému písmenu jedna dvojice obrázků – s/bez pojmenování). Možno využít k přiřazování obrázků k počátečním písmenům, ukládání písmen ve správném pořadí, zápisu vylosovaných písmen a slov a samozřejmě ke hře pexeso.
ModulDUM
4104
0
23. 02. 2011
Materiál obsahuje manipulační karty s geometrickými rovinnými útvary a pojmy s nimi souvisejícími. Opět obsahuje námět na několik aktivit k využití karet.
ModulDUM
3409
0
22. 02. 2011
Pracovní list je určen k procvičení orientace na mapě a vyhledávání informací prostřednictvím internetu. Materiál je vhodný i pro práci ve skupinách. Obsahuje řešení.
ModulDUM
7055
0
22. 02. 2011
Pracovní list je zaměřen na prohloubení vnímání světlostních poměrů v kresbě.
ModulČlánky
16. 03. 2012
Děkuji za kladné hodnocení mého příspěvku a budu ráda, když se stane inspirací pro ostatní. 
ModulDUM
15. 02. 2011
Děkuji za komentář a upozornění. Sjednávám nápravu.
ModulDUM
04. 01. 2011
Děkuji, mám radost, že se materiál líbil a že splňuje svůj účel.
ModulDUM
15. 12. 2010
Děkuji, určitě využiji ve skupinové práci.
ModulDUM
25. 11. 2010
Vážení páni kolegové, zdá se mi, že poněkud odbíháte od tématu. Účelem mého materiálu bylo poukázat na vliv reklamy na jednoduchém pokusu týkajícím se nejdostupnější pochutiny mezi dětmi. Zde si můžou opravdu vyzkoušet, jak se věci mají... Pokud tento pokus vyvolal diskuzi na akademické úrovni, je to jen dobře... Co se týče připomínky p.Koubka, tak s ní souhlasím, sloveso "reklamují" souvisí s reklamací(chybička se vloudila). K připomínce p.Melichara - Podle EU má čokoláda obsahovat nejméně 35% pevných složek kakaa. Pokud je jich méně, nesmí být nazývána čokoládou, ale čokoládovou pochoutkou, někdy také polevou. Bílá čokoláda je cukrářský výrobek založený na kakaovém másle bez pevných kakaových složek atd. Ale to už jsme někde úplně jinde... A hledání na internetu? Úkol je to sice náročnější, ale nutí žáky k většímu poznání a překážky jsou k tomu, aby se překonávaly. Vždy je tu pak učitel, který poradí... R. Nogolová
ModulDUM
21. 11. 2010
Děkuji za upozornění, želva Eliška si počet prohodila se žralokem Oskarem.
ModulDUM
24. 10. 2010
Děkuji, mám radost, že se líbí.
ModulDUM
30. 09. 2010
Dobrý den, mně se materiál zobrazil správně, ale půl strany tabulátorů asi také není to pravé... Na tištěné obrazce to však nemá vliv. Děkuji, pěkný námět.
ModulDUM
15. 09. 2010
Moc díky za kladné hodnocení mých materiálů. Jsem ráda, že našly uplatnění i u jiných pedagogů.
ModulDUM
14. 09. 2010
Jsem ráda, že se líbí. Na publikaci čeká i verze s příklady do 100 a s násobením. Tak snad taky přijdou vhod.
19. 08. 2010
Přehledné, srozumitelné. Dopravní výchovy nikdy není dost. Děkuji.
ModulDUM
29. 06. 2010
Děkuji, kladný komentář vždy potěší.