Avatar
Mgr. Barbora Jeřábková

Poslední přihlášení 10. 04. 2021

O uživateli
Renesanční, hyperkreativní člověk pracující jako průvodce na malé inovativní ZŠ. Více viz web ☺️
Společenská role
Pedagog, Jiná, umělec
Webové stránky
Název školy/instituce
Základní škola Hůrka
Stupeň vzdělávání
Základní
Předměty
anglický jazyk, hudební výchova, média a technologie, projektové vyučování, výtvarná výchova
ModulČlánky
1040
0
25. 02. 2021
Jsme zvyklí své úvahy zaznamenávat lineárně a vedeme k tomu i další generace. To, jaký přínos nám může nabídnout alternativní způsob zápisu, zkoumám na konkrétních pracích dětí na prvním stupni v aplikaci OrgPad. OrgPad přichází s novým způsobem zaznamenávání myšlenek, jehož východiskem je naprostá volnost ve strukturování. Přesto nás však vede k řádu, protože nám nastavuje zrcadlo. Sleduje naše asociace, na které můžeme nahlížet a v duchu pedagogického konstruktivismu s nimi dále pracovat, konkrétně např. v interdisciplinárně pojatém projektovém vyučování. Článek se tedy snaží stručně nastínit význam využití svobodného strukturování ve školní praxi.
ModulČlánky
938
0
18. 02. 2021
Aplikace OrgPad je nástrojem k vizualizaci přemýšlení. Avšak šíře možností jejího využití je obrovská. Může být portfoliem žáka, nástrojem sebeevaluace, je možné zde vytvořit učební materiál, hrát zde hry, ale slouží i k zapisování se na konzultace nebo jako online diskuze. Je tedy výbornou pomůckou usnadňující a zpestřující fungování ve škole. Článek představuje příklady těchto i dalších využití OrgPadu.
ModulČlánky
1127
1
11. 02. 2021
Článek předkládá náhled do vývoje nové koncepce výuky předmětu projektového vyučování. Tento vývoj byl určován pečlivým vyhodnocováním funkčních a nefunkčních prvků ve struktuře výuky, současně též vizí, kterou se podařilo zrealizovat až po zařazení aplikace OrgPad. Právě tento moment určil další směr vývoje koncepce, jíž se OrgPad stal součástí. Cílem zkoumání bylo skloubení těchto požadavků: samostatná práce žáků, naplňování výstupů z RVP ZV, vytváření tematické sítě k vizualizaci mezioborových vztahů, individuální přístup a dostatek individuální podpory, motivace méně aktivních dětí a další.
ModulČlánky
2230
2
04. 02. 2021
Naše očekávání na výsledky žákovské práce mohou být ve výsledku tím, co omezuje jedinečnost každého dítěte. Tato má zkušenost, kterou jsem získala v začátcích práce s OrgPadem ve výuce, mne vedla k mnohým změnám v mém přístupu. Možnosti a principy OrgPadu umožnily překvapivě rychle odhalit potenciál a specifika dětí, ale také poskytly nový způsob komunikace a hodnocení. V jednotlivých ukázkách prací dětí uvádím konkrétní momenty, ze kterých plynula uvědomění zásadní pro další utváření nového konceptu výuky projektového vyučování.
ModulČlánky
1939
3
01. 02. 2021
V současnosti vyhledáváme digitální nástroje, které bychom mohli skutečně smysluplně využít ve výuce. Očekáváme od nich jednoduchost a praktičnost, ale také přínos něčeho nového, co děti baví a připravuje je na budoucnost. Takovým nástrojem se pro mě stal OrgPad. Tato jednoduchá aplikace nabízí obrovskou škálu využití v různých předmětech a je ideální platformou pro učení se v souvislostech. Díky tomu, že umožňuje poznat druhé, se stala i prostředkem individualizace. Text shrnuje základní charakteristiky nástroje a jeho konkrétní přínos ve výuce.
ModulČlánky
28. 03. 2021
Moc děkuji, pane Suchánku! Stále se snažím to posouvat nějak dál... Hrozně se těším, až budu mít čas na to tady vytvářet všelijaké materiály :) A pořádně promyslet teorii i metodiku svobodného strukturování. To půjde asi až tak v červenci...
ModulČlánky
11. 02. 2021
Bořivoji, mockrát Vám děkuji za pozitivní zpětnou vazbu! Já stále vidím nedostatky a prostor pro zlepšení a vývoj. Hodně se na to zaměřuji, což mi pak kazí celkový dojem, takže díky :) Jinak OrgPad není aplikací určenou primárně k tvorbě myšlenkových map. Děti vedu k tomu, aby postupovaly jinak. Více se o tom budete moct dočíst v článku o svobodném strukturování, který vyjde pravděpodobně jako poslední z pěti článků o práci s OrgPadem. Tato aplikace mi pomohla vyřešit problémy v projektovém vyučování, proto hovořím v souvislosti s ní právě o tomto předmětu. Jiné aplikace jsem zkoušela, ale nenabídly mi to samé. Také nechci děti zatím zahlcovat mnoha nástroji, zatím, ať se naučí s jedním, a později třeba budou zkoumat další. Je to podobné, jako např. s textovými editory :) Díky a ať se Vám též daří!
ModulČlánky
11. 02. 2021
Na vývoji koncepce stále pracuji spolu s kolegou. Postupně změny budu vkládat do zde publikovaných OrgStránek, ve kterých je možné tento proces sledovat. Je to prostě stále probíhající proces, kdy člověk vyhodnocuje a přemýšlí nad smysluplností každého prvku, nad tím, aby to bylo ideální pro všechny děti apod.
ModulČlánky
03. 02. 2021
Projektové výuce se intenzivně věnuji, skloubit to všechno dohromady není jednoduché, ale má to velký smysl. Díky za perfektní shrnutí!