Nic nebylo nalezeno.

ModulČlánky
05. 03. 2021
Pracovní list obsahuje obecný úvod k tématu, což hodnotím jako kladné. Bohužel pracuje s relativně zastaralými daty (žáci mají vyhledávat data z roku 1998), tudíž by bylo vhodné dokument před použitím aktualizovat. Myslím si, že pracovní list také nevyužívá potenciálu daného materiálu, žáci mají pracovat pouze s atlasem, nejsou použity žádné grafické prvky jako jsou mapy, grafy, tabulky a jiné. Zároveň pracovní list neplní tzv. vyšší vzdělávací cíle, povětšinou se jedná o pouhou reprodukci dat obsažených v atlasu.