Avatar
Mgr. Zuzana Loubet del Bayle

Poslední přihlášení 02. 05. 2021

O uživateli
Vystudovala jsem historii a mezinárodní vztahy na Sorboně. V roce 2009 jsem ve Francii složila zkoušku pro učitele dějepisu a zeměpisu na 2. stupni ZŠ a na SŠ. Učím od září 2010, nejprve na pařížských gymnáziích, později na západním předměstí Paříže. Od září 2014 učím integrovaný dějepis a zeměpis v angličtině na Lycée Richelieu v Rueil-Malmaison. Zorganizovala jsem několik školních výměn s gymnázii v Brně, Praze a irském Dublinu.
Společenská role
Pedagog, Rodič
Název školy/instituce
Lycée Paul Langevin
Stupeň vzdělávání
Gymnázium
ModulBlogy
19. 02. 2021
Jedná se o hodinu dějepisu v angličtině (CLIL) pro 9. třídu. Původně jsem chtěla začít hodinu promítnutím výukového videa Simple History. Na základě poznatku, že si učební proces mnohem víc "užijeme" (viz článek ZDE), jsem zvolila němý film Shoulder Arms od Charlieho Chaplina. Před pár týdny se objevil na YouTube ve vysoké kvalitě, což se zrovna hodí :) Pracovní list najdete …
ModulBlogy
19. 02. 2021
Ráda začínám hodinu krátkým videem (2–3 minuty). Většinou to jsou výuková videa, v hodinách dějepisu v angličtině (CLIL) často používám YouTube kanál Simple History. Tentokrát mám chuť zkusit něco jiného: co kdyby si žáci zároveň s učebním procesem prožili kousek opravdového filmu? Budou si pak učivo lépe pamatovat. Konkrétní příklad využití úryvku z filmu Charlieho Chaplina pro výuku o životě …
ModulBlogy
03. 02. 2021
Stejně jako vy všichni již několik měsíců učím jinak. Ve Francii jsou školy naštěstí od září otevřené, v některých třídách se ale učí ve skupinách: skupina A jeden týden a skupina B druhý týden. To mě vedlo k zamyšlení nad následujícími otázkami: 1: jaké učivo jsou žáci schopni nastudovat sami v týdnu A, kdy jsou doma? 2: k čemu potřebují učitele? která …
ModulBlogy
14. 11. 2020
Malý příspěvek k věčné debatě o tom, jak je důležité o historii přemýšlet a neučit se jen holá fakta. Dnes jsem se studenty 1. ročníku gymnázia začala kapitolu „Středomoří ve středověku“. Účelem hodiny bylo vyplnit s žáky tabulku, aby si ujasnili základní fakta a každé civilizaci – Byzanc, katolická západní Evropa a islámský svět (viz tabulka níže). V následujících hodinách budeme probírat vztahy mezi těmito civilizacemi – křížové výpravy, obchodování, šíření islámu, atd.
ModulBlogy
14. 07. 2020
Příští rok budu učit po pěti letech opět dějepis ve francouzštině, od roku 2015 jsem učila pouze v angličtině s použitím metody CLIL. Začala jsem s přípravami výuky pro 1. ročník na gymnáziu. První kapitola, která nemá zabrat více než 2 vyučovací hodiny je periodizace dějin. K přípravám jsem přistupovala s obavami, jestli to ještě budu umět, výuka dějepisu v cizím jazyce je přece jen o něčem trochu jiném. Kolega, kterému jsem se svěřila se svými obavami, mě uklidnil: "to se nezapomíná, stejně jako jízda na kole". Opět tedy sedím u stolu, kolem sebe mám rozložených pět učebnic dějepisu a vybírám z desítek historických pramenů ty, které použiji ve výuce. Právě díky pramenům budou moci žáci rozvíjet kritické myšlení i při studiu periodizace. Nemohu se ubránit opětovné poznámce, že právě toto české školství potřebuje: databázi historických pramenů, aby měli učitelé z čeho vybírat, podobně jako ve Francii. Níže vysvětluji, jaké prameny ve výuce použiji a jak s nimi budou žáci pracovat.
ModulBlogy
26. 03. 2018
Pokud dostane učitel dějepisu příležitost učit svůj předmět anglicky, je to velká "výzva". Učit v cizím jazyce není jednoduché, jsem ale přesvědčená, že to stojí zato. Učitel se může díky CLIL metodě posunout dál a pro studenty je to jedinečná příležitost zdokonalit se v jazyce a přiblížit se bilingvismu. Výuka odborných předmětů pomocí CLIL metody ve Francii existuje již od 90. let. Angličtina je samozřejmě nejrozšířenější, odborné předměty se ale vyučují také německy a španělsky, v menší míře také italsky, portugalsky, rusky či arabsky. Já sama touto metodou učím od roku 2012 dva předměty v angličtině: dějepis a zeměpis. Ze začátku se jednalo o jednu nebo dvě hodiny týdně. Od roku 2015 učím na Lycée Richelieu v Rueil-Malmaison pouze CLIL metodou. Mí studenti jsou ve věku 15 - 18 let, jedná se o ročník "Première" a "Terminale", tedy poslední dva ročníky na gymnáziu. Studenti "Terminale" skládají z tohoto předmětu ústní zkoušku, která spočívá v komentáři dvou dokumentů z dějepisu, nebo zeměpisu. V tomto blogu bych se ráda podělila o praktické postřehy z výuky. Zde je pár bodů, nad kterými se můžete zamyslet, než začnete učit touto metodou:
ModulBlogy
31. 05. 2017
V rámci dvou eTwinning projektů jsem zahrnula do seznamovací části projektu jednoduchý "ice-breaker". První projekt byl s italskou školou - fracouzští a italští žáci měli za úkol napsat tři slova, která podle nich vystihují druhou zemi. Na základě odpovědi jsem vytvořila "word cloud" a výsledek je zde - čím větší písmo, tím víc žáků slovo napsalo.
ModulBlogy
27. 05. 2017
"Jsem zvědavá, jestli se má bývalá učitelka dějepisu po patnácti letech změnila." S touto myšlenkou jsem nasedala v úterý ráno do vlaku TGV směr Grenoble. Zde jsem nasedla na autobus, který mě dovezl do malého městečka v Alpách za Hélène, mou bývalou učitelka dějepisu na francouzském gymnáziu v Brně (které jsem popsala v tomto článku). Má cesta do Alp byla tedy trochu návratem ke kořenům. Byly jsme s Hélène domluvené, že se půjdu podívat na jednu z jejích hodin. S odstupem své šestileté učitelské praxe jsem se chtěla přiučit něčemu novému a hlavně pochopit, co mě na její výuce před téměř dvaceti lety tolik nadchlo, že jsem se rozhodla jít studovat historii do Francie.
ModulBlogy
21. 11. 2016
Dnes jsem poprvé vyzkoušela originální způsob, jak oživit hodinu, který nám poradili minulý týden na školení. Je to užitečné především v hodinách CLIL (Content and Language Integrated Learning, jinak řečeno dějepis v cizím jazyce, u nás v angličtině), nebo v hodinách cizího jazyka. Bavili jsme se o Gandhim, pracovní list najdete ZDE. Po rozboru dokumentu 3 (strana 2) jsem studentům řekla, že jim pustím krátký úryvek (ZDE) z filmu Gandhi (R. Attenborough, 1982) a zeptala jsem se, co tam asi uvidí. S mou pomocí jsme dali společně dohromady slova: Gandhi, villages, salt, cows, people shouting, Indian people, spinning wheels... Poté studenti pracovali ve dvojicích. Měli za úkol vstát, student A byl čelem k tabuli (aby viděl úryvek) a student B se obrátil zády (aby úryvek neviděl). Pustila jsem úryvek (lépe bez zvuku, jinak je ve třídě už moc hluku) a všichni studenti A měli za úkol popisovat během promítání, co vidí. Tím si procvičili novou (i starou) slovní zásobu a zažili si ve třídě něco trochu jiného. Úryvek trvá 4 minuty, v polovině jsem ho zastavila a studenti se vyměnili. Procházela jsem mezi nimi - někteří opravdu popisovali co vidí a používali slova z tabule. Jiní jen stáli a vyděšeně zírali...
ModulBlogy
30. 05. 2016
Používá se na českých školách výuka odborných předmětů (například dějepisu) v cizím jazyce (CLIL - Content and Language Integrated Learning)? Konkrétně mě zajímá angličtina. Na naší škole v Rueil-Malmaison (předměstí Paříže) bychom rádi navázali dlouhodobou spolupráci s českou školou, ideálně poblíž Prahy, aby se tam dalo snadno dojet. Rádi bychom společně pracovali na projektech - eTwinning, výměnné pobyty, později možná …
ModulBlogy
11. 05. 2016
Mám za sebou čtyři dny celodenního zkoušení u francouzských maturit, kde jsem si uvědomila, že klást otázky při zkoušce je opravdové umění! Zároveň to mnoho vypovídá i o schopnostech samotného učitele - správně vedené dotazy by měly žáku pomoci najít odpověď a ne ho "potopit". Vzhledem k tomu, že každý žák je jiný, má jiné znalosti a schopnosti, je potřeba dotazy doslova ušít na míru.
ModulBlogy
14. 02. 2016
Přemýšlím nad přípravou hodiny "Zemědělství ČR" - jedná se o výuku ve francouzštině pro studenty češtiny na pařížské univerzitě (na podobné téma více ZDE). V prvním ročníku mají kromě hodin jazyka také výuku historie a geografie země, jejíž nelehký jazyk studují. Kladu si tedy za cíl přiblížit jim tuto zemi pomocí geografie, nejít příliš do detailů, abych je neztratila a co nejvíc vše propojit se současným děním v zemi. Uvedu konkrétní příklad - řepka olejka, případová studie jako ve Francii (na podobné téma více ZDE).
ModulBlogy
20. 11. 2015
Tentokrát se podělím o zkušenost s promítáním propagandistického filmu. Jedná se o film "London Can Take It" (viz ZDE), který natočil v říjnu 1940 americký novinář Quentin Reynolds. Ukazuje život a atmosféru v Londýně během Blitzu na jeho počátku s účelem přimět USA k tomu, aby vyhlásily válku Německu. Na základě těchto informací jsem žákům položila pár otázek: 1 - Co si myslíte, že ve filmu uvidíte? Odpovědi: trosky domů, německé bombardéry, zraněné lidi, spící Londýňany, lidi schovávající se v metru, katedrálu sv. Pavla, křičící lidi atd. Jiný student oponoval: "Je to film, který má ukázat obyvatele Londýna jako hrdiny, takže si myslím, že spíš ukáže, jak jsou odvážní." Vedle "křičící lidé" jsem tedy napsala "odvážní lidé" a přidala otazník - uvidíme, kdo měl pravdu. 2 - Co si myslíte, že ve filmu uslyšíte? Odpovědi: Churchilla (mohl by tam být, ale není), sirény, zvuky motorů, vybuchující bomby, protiletecká obrana.
ModulBlogy
14. 11. 2015
Všichni ve Francii mají pocit "déjà vu" - opakuje se 7. leden 2015. Jako matka slyším názory ostatních tipu "v jakém světě to žijeme?" "jakou budoucnost budou mít naše děti?" Musím přiznat, že tyto názory mě trochu vyvádějí z míry. Role rodičů je naopak děti uklidnit, vysvětlit jim, co se děje, ujistit je, že jsou v bezpečí, nepodlehnout panice. Nejsme zde jen za sebe - máme nelehký úkol připravit děti na život v dnešním světě. Jako učitelka mám ale ještě docela jinou zodpovědnost. Učitelé totiž prožívají hodiny po pařížských atentátech trochu jinak než ostatní. Se zodpovědností, kterou nám asi ostatní nezávidí: jak mluvit o atentátech se žáky ve třídě, jak pomoci desítkách mladých lidí vyjádřit své emoce. Situace je ale jiná než v lednu - tehdy šlo o svobodu slova, dnes jde o svobodu dál žít tak, jak jsme zvyklí. V lednu jsem studenty nechala mluvit o karikaturách a malovat (viz zde). Dnes nevím, jak v pondělí začít... probírám se diskusními fóry učitelů a hledám inspiraci. Možností  je několik.
ModulBlogy
25. 10. 2015
Jak učit o 2. světové válce žáky, kteří již o tomto tématu mnoho vědí? V mém případě se jedná o specifické publikum - jsou to žáci maturitního ročníku, kde letos učím dějepis a zeměpis v angličtině. Žáci mají paralelně výuku dějepisu ve francouzštině, já se zaměřuji pouze na vybrané kapitoly z jejich osnov a soustředím se především na britské a americké dějiny. O 2. světové válce tedy žáci již několikrát slyšeli, naposledy před pár týdny v klasické hodině dějepisu ve francouzštině. Mimo to se jedná o žáky s dobrou úrovní angličtiny, takže je pravděpodobné, že slyšeli o tématu Británie za války i v hodinách jazyka. K tomu je potřeba přidat vlastní četbu či filmy, které viděli. Zároveň jsou to žáci z různých tříd, takže někteří toho jistě ví víc, jiní méně... Zároveň mi ale přijde důležité připomenout v úvodu alespoň hlavní válečné etapy, i když jsou to události, které si pamatují.
ModulBlogy
04. 05. 2015
Pomocí mapy žákům vysvětluji rozdělení světa na dva mocenské bloky a vznik železné opony. Když se tak dívám na mapu, napadne mě následující otázka: "Ke kterému moři mohli jezdit Češi na dovolenou za komunismu?" Ptám se francouzských žáků, kteří strávili v březnu týden na výměně v Brně a loni v listopadu ubytovali na týden české studenty, takže už o ČR …
ModulBlogy
04. 05. 2015
Přemýšlím nad tím, co mě baví na učitelské práci. Kamarádka mi totiž dohodila kontakt na novináře, který natáčí pořad "Parlons passion" (Mluvíme o své vášni) - minutový spot, kde učitelé vysvětlují svoji vášeň pro toto zaměstnání. V některých spotech jsou hezká klišé: vysokoškolský učitel ekonomie vysvětluje, že učení je jako kdyby na začátku hodiny měli všichni v ruce svíčku a učitel postupně zapaluje svíčky svých studentů.
ModulBlogy
03. 05. 2015
Přemýšlela jsem nad tím, jak žákům názorně ukázat, že zeměpis je má vést k pochopení současného světa. Proč nevyužít novinové titulky, aby žáci viděli, že se o probíraném tématu pravidelně píše, navíc na stránkách různých periodik? Ze své občasné novinářské činnosti vím, že najít vhodný titulek dá velkou práci, protože na jeho základě se čtenář rozhodne, zda si článek přečte či ne. Když jsem kdysi přispívala články o Francii do Práva, tak právě titulky redaktor téměř vždy změnil, aby byly dostatečně poutavé. Výhodou titulku je především to, že v několika slovech shrne hlavní myšlenku celého článku, často neotřelým způsobem, takže se dobře pamatuje. Hodina zeměpisu by se například dala uzavřít těmito titulky (s použitím mediální výchovy):
ModulBlogy
09. 04. 2015
Asi vás nepřekvapí, že 2. světová válka se neprobírá chronologicky, ale tematicky. Přesto se dá využít časová přímka, a to následujícím způsobem. Na začátku kapitoly rozdám žákům bílou přímku s chronologicky seřazenými událostmi. Vybrala jsem 34 nejdůležitějších událostí, což ovšem neznamená, že se žáci mají vše naučit zpaměti. K datům jsem přidala tabulku čtyř témat:
ModulBlogy
03. 04. 2015
Písemka na téma "Francouzská koloniální říše" prostřednictvím kritického studia dvou historických pramenů: 1 - úryvek z projevu, který pronesl francouzský předseda vlády Jules Ferry roku 1885 (ve chvíli projevu již bývalý předseda) a kde ospravedlňuje kolonialismus, 2 - antikoloniální plakát Francouzské komunistické strany "100 let francouzské nadvlády" z roku 1930 (viz níže). Žáci mají tento úkol: "Prezentujte oba prameny, zasaďte je do historického kontextu a rozeberte argumenty, které používá Jules Ferry v dokumentu 1. S pomocí dokument 2 a svých znalostí tyto argumenty kritizujte."
ModulBlogy
04. 03. 2015
Po únorové velmi inspirativní návštěvě u kolegů na pražském gymnáziu Nový Porg jsem se rozhodla zařadit častěji do výuky práci ve skupině. Inspirovala jsem se metodami kolegů a vymyslela "cvičení" (se žáky raději používám výraz "zábavná aktivita"), které kombinuje práci s textem a získání nových informací hravou formou ke kapitole "Evropská kolonizace 1850-1931".
ModulBlogy
26. 02. 2015
Atentáty na Charlie se týkají nás všech - to jsem si uvědomila při pohledu na zeď před naším bytem, na které se objevil tento nápis:                         "Omluvte tento vandalský čin, ale je to výraz SVOBODY PROJEVU." O pár dní později tento tag zmizel, radnice ho nechala urychleně odstranit, asi aby neinspiroval další …
ModulBlogy
19. 02. 2015
Letos spolupracujeme s brněnským GML na projektu, který se týká českých malířů-legionářů ve Francii (viz ZDE). Je proto třeba zamyslet se nad konkrétními výstupy. Zpracováváme postavu Otty Gutfreunda a mimo jiné jeho vlys "Návrat legií" nad tehdejší Legiobankou v Praze. Žáci jsou rozděleni do několika skupin, každá bude pracovat na jedné části vlysu a bude mít …
ModulBlogy
05. 02. 2015
"Kolonialismus v 19. století": jak efektivně a pokud možno přitažlivě uvést novou kapitolu? Jako úvodní dokument volím mapu Afriky v roce 1914 - budeme ji rozebírat i později, tak proč s ní nezačít, žáci už ji budou znát. Žáci dostanou jednoduchý pokyn: jaké informace o africkém kontinentu v roce 1914 se můžeme dozvědět z této mapy (viz níže)? Jejich odpovědi píšu na tabuli do tabulky o třech sloupcích. Akceptuji i odpovědi typu "je tam hodně barev" a pomohu žákům dotáhnout je do konce: ano, každá barva označuje území jiné evropské velmoci. To, že je téměř celá Afrika barevná tedy znamená, že je téměř celá rozdělená mezi evropské velmoci.
ModulBlogy
28. 01. 2015
V předchozím článku jsem se zamyslela nad tím, jak mluvit ve třídě o atentátech na Charlie. Zde jsou reakce - obrázky žáků v pátek odpoledne, dva dny po atentátu na novináře. V té chvíli nebylo jasné, jak dlouho to zabíjení bude pokračovat, protože teroristé ještě nebyli zneškodněni.
ModulBlogy
21. 01. 2015
Kapitola v zeměpisu: sídelní struktura ve Francii. V úvodu jsem připomněla, že převážná většina obyvatel dnes žije ve městech (82%), vysvětlila jsem rozdíly mezi jednolivými pojmy (město, aglomerace...) a doplnila je schématem. V 90. letech minulého století byla totiž vytvořena nová terminologie: termín "město" již v důsledku suburbanizace nestačí, byl proto doplněn termínem "aire urbaine". Na rozdíl od definice města z 50. let jako "obec s více než 2 000 obyvateli, kde zástavba není přerušena vzdáleností větší než 200 m" je dnes za "aire urbaine" označeno město a jeho periferie, odkud alespoň 40% populace jezdí pracovat do města. Rozdíl mezi městem a vesnicí už tedy nezávisí na počtu obyvatel, ale na tom, kam až sahá vliv města jako "zaměstnavatele".
ModulBlogy
11. 01. 2015
Když jsem si v pátek odpoledne razila cestu do třídy, bylo mi jasné, že všichni sledují atentáty a jejich následky v přímém přenosu. Všude okolo sebe jsem slyšela klíčová slova: bratři, policie, rukojmí... Nejinak tomu bylo i při příchodu žáků: "Paní učitelko, víte, jestli už osvobodili rukojmí?" Byl pátek, dvě hodiny odpoledne, a třídenní drama, kterým žila celá Francie, ještě nebylo u konce. Tím jsem dostala odpověď na otázku, kterou jsem si kladla bez přestání od středečního poledne: mám o atentátech mluvit ve třídě? Pokud ano, tak jak?
ModulBlogy
08. 01. 2015
Učitel: "Vezměte si tužky." Žáci: "Hmmm... není to moc nebezpečné, pane učiteli?"             Zdroj: Fabrice Erre (učitel a ilustrátor) pro Le Monde, vzpomínka na oběti atentátu v redakci Charlie …
ModulBlogy
15. 12. 2014
Od září 2014 učím český zeměpis na jedné pařížské škole. Po několika měsících výuky musím konstatovat, že je velký problém najít použitelné materiály. Mám několik českých učebnic, ale jako by se v nich zastavil čas. V jejich podání je zeměpis statický, proto mě vždy čeká náročný úkol - udělat z něho zeměpis dynamický!
ModulBlogy
06. 11. 2014
Jste stále věrni tištěným knihám, časopisům, svým vysokoškolským poznámkám, nebo jste se přizpůsobili době Internetu? Já bych ráda zůstala věrná knihám, ale zjišťuji, že je to časově i finančně náročné.
ModulBlogy
01. 06. 2017
Děkuji za pedagogické termíny, já sama je příliš neovládám :) Nezájem mladých a diskuze nad tím, jak je zaujmout, je další velké téma...
ModulBlogy
31. 05. 2017
Je mi opravdu líto, pokud můj článek zní urážlivě. Píšu o tom, co znám. Ve Francii žiji od roku 2001, takže s českým světem a s českými učiteli nemám dost kontaktů, je tedy možné, že můj obraz je zdeformovaný. Mám se za to omlouvat? Školu v Brně, kterou popisuji, jsem navštěvovala v letech 1995-2000. Opět popisuji svoji zkušenost a neříkám, že se tak učilo všude. Před pár lety jsem se tam vrátila s francouzskými žáky a setkala se s učiteli, kteří chtějí učit jinak. Úplně chápu Vaše rozhořčení nad "osvícenými učiteli" ze Západu a "zaostalými" z Východu. Nemyslíte ale, že právě lidé jako já přesně ví, že to neplatí? Myslíte si, že nevidím chyby u svých kolegů? Při psaní každého článku vždy hodně váhám a mám strach, aby to neznělo moc namyšleně - já jsem ta, co ví, čeští učitelé se ode mě mají co učit. Myslíte, že blog píšu s tímto účelem? Od ledna 2010 jsem napsala přes 100 článků, dovedete si představit, kolik mě to stálo času? V komentáří z jednoho z předchozích článků někdo napsal "málokdo je ochotný jít se svou kůží na trh". To je přesně ono - já to dělám, ale lidově řečeno často dostanu přes hubu. Během svého pobytu u Hélène jsem jí o blogu vyprávěla. Zmínila jsem některé z předchozích podobně nelichotivých komentářů, které mě zranily, dodnes si živě pamatuji tuto diskuzi před dvěma lety. Od té doby jsem se s psaním příspěvků trochu "zklidnila" - trochu autocenzura, říkala jsem si, aby to zase nepůsobilo moc namyšleně. Hélène odpověděla, že když člověk píše blog, tak na negativní reakce musí být připravený. S tím souhlasím, ale nemohu si pomoci, mrzí mě to. Utvrzuje mě to v pocitu, že by bylo lepší posunout se někam dál a tento blog uzavřít. Píšu ho již sedm a půl let a mám pocit, že jsem již vše řekla, teď už se budu jen opakovat. K počítači jsem dnes večer usedala s plánem napsat další článek. A teď neplánovaně sedím nad psaním tohoto komentáře, který je nakonec delší než původní článek...
ModulBlogy
31. 05. 2017
Já jsem taky čekala něco oslnivého a zpočátku jsem byla zklamaná. Ale potom mi došlo, že mě nadchla úplně prostá věc - francouzská metoda. Ale sama jsem si také několikrát uvědomila, že dobře vedená "obyčejná" frontální výuka může být také velmi kvalitní metodou. Mimochodem v některé ze sta příspěvků blogu jsem myslím zmínila, že nejlepší metoda by byla kombinace českého a francouzského přístupu. A v úplně prvním příspěvku jsem psala, že je možné z francouzské metody "dobré vzít a špatné nechat".
ModulBlogy
31. 05. 2016
Děkuji za odkaz! Vypadá to, že u nás se s CLIL začíná především na ZŠ, zatímco my bychom potřebovali spíš gymnázium. Zkouším hledat dál.
ModulBlogy
31. 05. 2016
Děkuji Ivane! S Novým Porgem jsem již v kontaktu, ale nejsem si jistá, jestli mají na společné projekty čas. Zjišťuji, že přesný ekvivalent asi nenajdu - mé francouzské gymnázium je zcela "obyčejné" a státní, žáci mají jen 2 hodiny dějepisu v angličtině navíc, takže to není vyloženě dvojjazyčné gymnázium. Nevím, jaká je úroveň angličtiny dnešních žáků na českých školách (z mých vzpomínek určitě lepší než ve Francii), ale asi by stačilo i klasické gymnázium/střední škola s dobrou angličtinou.
ModulBlogy
18. 02. 2016
Skvělý námět, ještě jednou děkuji, až budu mít chvíli času, tak se na to podívám. Jak vysvětlit autorům zeměpisných osnov, že taková případová studie o cukrové řepě by byla mnohem přínosnější než biflování Wikipedie??? Jinak ohledně croquis - když se dívám na fotku k tomuto článku, tak by šel provést i croquis krajiny - žlutá pole, zelená pole, silnice a vesnice.
ModulBlogy
17. 02. 2016
Děkuji za tip, loni dělal jeden student referát právě na cukrovou řepu a máte pravdu, že by si taky zasloužila více prostoru (ve výuce). Řepka mi přijde aktuální kvůli debatám o biopalivech. Ohledně croquis - nazvala jsem to "mapový náčrt", viz ZDE. Nebo "schéma" ZDE.
ModulBlogy
19. 11. 2015
Děkuji za link! Jako odpověď na 1. komentář - v současné době moc neřeším Chamberlaina, ale spíš to, jak nepodlehnout davové psychóze. Vzhledem k velkému počtu obětí mají všichni známého, kolegu či kamaráda, kterého se páteční události osobně dotkly a budoucnost nevypadá zrovna růžově. Počet lidí, kteří cestují hromadnými dopravními prostředky klesl o 10%, lidé ruší účast na divadelních představeních... Když jsem minulý čtvrtek v 6 hodin večer vypínala ve třídě počítač, ulevilo se mi, že je bitva o Anglii za mnou a že se mohu vrátit k běžným starostem. Dnes jsem tento pocit neměla. Trochu mi dodává sílu právě historie - zrovna studujeme Blitz a já si říkám, že tehdy Londýňané zažili ještě mnohem horší věci. Se studenty budeme rozebírat film "London can take it", který je na téma velmi blízké našim současným starostem: jak psychicky vydržet. Jsem zvědavá, jak na něj budou reagovat studenti.
ModulBlogy
11. 05. 2015
Děkuji Radku za Váš komentář (15), aspoň někdo pochopil, o co mi v tomto příspěvku šlo, vystihnul jste to přesně!
ModulBlogy
08. 05. 2015
Mapa je zpět, podařilo se mi ji omylem vymazat.
ModulBlogy
07. 05. 2015
Dekuji stazeno, je videt, ze vas to psani bavilo!
ModulBlogy
07. 05. 2015
Ivane, ráda si přečtu vaši pověst. My máme podle osnov taky žáky vést k psaní imaginárních textů založených na historických faktech, ale moc nevím, jak se k tomu postavit. Děkuji za povzbuzení, budu se řídit vaší radou stavět se i ke kritikám kriticky :)
ModulBlogy
06. 05. 2015
Děkuji za vysvětlení, já jsem samozřejmě před francouzskými studenty nepoužila výraz "za komunismu", ten je pouze v blogu.
ModulBlogy
06. 05. 2015
Francouzi se o kulturu jiných zemí zajímají velmi málo, byla jsem v šoku, když jsem zjistila, že žáci třeba vůbec neznají jméno Cervantes nebo Dante, o střední Evropě už vůbec nemluvě. Od začátku beru téměř za své poslání otevřít jim oči směrem na východ, ale v osnovách dějepisu je k tomu velmi málo prostoru. Učím také dějepis v angličtině a strávila jsem hodiny, možná i desítky hodin přípravou pracovních listů o českých dějinách v angličtině. Reakce studentů? "Československo nás moc nezajímá, raději bychom probírali dějiny Spojených států." A to mi řekli zrovna když jsme probírali Mnichov, připadala jsem si opět v roce 1938!
ModulBlogy
05. 05. 2015
Ve výuce mi šlo o to vysvětlit žákům nemožnost obyvatel sovětského bloku vycestovat do států západního bloku, proto se tedy jezdilo spíš k Černému moři než třeba k Jaderskému. To, jestli víc Čechů jelo na prázdniny do NDR nebo do Bulharska mi zde přijde podružné. Zvlásť když jsem viděla, že průměrnému francouzskému studentu jména Budapešť, Bukurešť, Sofia nebo Bělehrad vůbec nic neříkají.
ModulBlogy
12. 04. 2015
Přijde mi právě užitečné, že vícebarevnost žákům umožní utřídit si znalosti. Což je asi užitečnější než diktovat události, které už znají.
ModulBlogy
10. 04. 2015
Presne to je problem, se kterym jsem se setkala v hodine - nektere udalosti patri do vice temat. Dovolila jsem zakum pouzit dve barvy (to stejne bych mela udelat i ja). Je otazkou, jestli by nebylo lepsi pro prehlednost modrou kategorii vojenskych operaci uplne zrusit... co myslite? Centralni mocnosti jsou uz opravene, dekuji.
ModulBlogy
08. 03. 2015
Tyto dokumenty se určitě dají využít. Jako největší českou "pokladnici" historických dokumentů jsem zatím našla tituly nakladatelství Dialog: Evropa do roku 1914, České dějiny do roku 1914 a XX. století o sobě. Jsou to "ryzí" dokumenty zasazené do historického kontextu.
ModulBlogy
26. 02. 2015
Při přípravě výuky na téma "Olympijské hry v Berlíně roku 1936" jsem zjistila, kde je problém: v češtině jsem našla jen pár krátkých odstavců, nejpodrobnější na Wikipedii. Ve francouzštině existuje několikastránkový pedagogický materiál nejen k této olympiádě, ale i k dalším, který vysvětluje velmi důležitý politický podtext. V angličtině jsou to desítky stránek. Proto tedy při přípravě hodin francouzského dějepisu nemusím chodit do knihovny a "mohu si dovolit" rozebírat dokumenty. Jiný příklad: francouzské ministerstvo školství učitelům zpřístupnilo také filmové materiály s podrobnými pedagogickými podklady, viz například ZDE video u příležitosti otevření železničního spojení Kongo-oceán roku 1934. Je to podobný systém jako Histoire par l'image: je vysvětlen historický kontext, ale odborníci také rozebírají dokument po mediální stránce a usnadní učiteli práci při rozlišení propagandy a reality. V tomto videu se například zdůrazňuje, jak Francie pomohla Afričanům zlepšit infrastrukturu, ale vůbec se nemluví o tom, že zde zemřelo 20 000 domorodců kvůli tvrdým pracovním podmínkám.
ModulBlogy
19. 02. 2015
Ano, jsem jednou z autorek pracovních listu k legionářům, proto je také sama používám.
ModulBlogy
15. 01. 2015
Atentáty rozvířily debatu ve školství: jak naložit s žáky, kteří odmítli držet ve čtvrtek minutu ticha (přes 200 případů v celé Francii, z nich asi 40 sympatizantů s teroristy, jejichž případem se zabývá policie) nebo jak změnit osnovy, aby učitelé lépe vštípili žákům republikánské hodnoty země. Od září 2015 nás učitele bude určitě čekat nějaká novinka. Zatím nevím, jestli se na ni těšit, nebo jestli to bude zase nějaká teoretická poučka těžko realizovatelná v praxi...
ModulBlogy
09. 11. 2014
Rozbor obrazových dokumentů pro učitele dějepisu nabízím na stránkách Hérodotos. Viz samostatný článek v blogu. Chtělo by to jen mít víc času a další spolupracovníky, aby články přibývaly...
ModulBlogy
16. 09. 2014
Mí francouzští žáci kladou otázky jako diví... Shrnula bych to do věty "kladu otázky, tedy jsem". Hrozně se diví, když je požádám, ať chvilku počkají, až dokončím větu. Ani přehnané množství otázek není ideální, protože může narušovat plynulost výuky. Popsala jsem žákům, jak to vypadá v českých školách - za pár měsíců pojednou na výměnu s jedním brněnským gymnáziem, tak budou moci srovnat oba styly výuky.
ModulBlogy
14. 09. 2014
Žáci si sedají co nejdál od učitele již na gymnáziu. Také souhlasím s tím, že cokoli jiného než frontální výuka je náročné na přípravu a zároveň velké riziko. Vrátila jsem se minulý týden do školy po roční přestávce a i "zaručeně osvědčené" recepty z loňska najednou nefungují. Třeba zkoušení, kdy otázky kladou sami žáci se "zvrhne" v teatrální kousek zkoušeného studenta, který si učivo nepřečetl a teď ještě svými neznalosti baví ostatní.
ModulBlogy
05. 06. 2014
Ke komentáři 5: francouzských knih o dějinách pro děti je spousta, mě zaujal právě výše zmíněný dialog, protože se při něm dá vycházet z toho, co již dítě ví nebo někde slyšelo. Pohádka o králi Ludvíkovi je spíš moje iniciativa a pokus o zpřístupnění dějin ještě menším dětem, je to otestováno na čtyřleté dceři. Povídání nad obrázkem je také dobrý nápad: dá se vyjít z pozorování dítěte a z toho, co se na obrázku děje (třeba klasické dobytí Bastily) a pak se dostat k vysvětlení celého kontextu (proč to ti lidé dělají).
ModulBlogy
05. 05. 2014
Většina ano, některé jsem mírně upravila. Dorotka už některé věci věděla ze školy a jiné si pamatovala z našeho předchozího vyprávění, takže se nedá říci, že tohle ví každé sedmileté dítě.
ModulBlogy
04. 05. 2014
Chtěla jsem vše zjednodušit, proto jsem Desatero vynechala, možná neprávem. Především jsem se ale chtěla zamyslet nad tím, jak udělat z toho nepřeberného množství příběhů, které nám nabízí historie, vyprávění pro děti. Aby se jim to líbilo a bavilo je to. A až budou tuto kapitolu probírat v dějepisu, aby si vzpomněly, že už o tom někdy slyšely a měly na čem stavět. Z toho jsem také vycházela - ptala jsem se Dorotky, co už o daném tématu ví a snažila dovést ji dál.
ModulBlogy
19. 03. 2014
Pokud vám tato ukázka pracovních listů přijde užitečná, mohu přidat další kapitoly. Francouzští kolegové mi nabídli pomoc se zpracováním pracovních listů pro všechny kapitoly českého zeměpisu. Byla by to ovšem práce na hodně dlouho, proto nejdřív potřebuji vědět, jestli by tyto materiály čeští kolegové využili.