Nic nebylo nalezeno.

ModulČlánky
28. 09. 2011
Úvod do metodiky výuky hry na elktrofonickou kytaru . Tento článek se zabývá rozborem a úvahou o hudbě ve všeobecném srovnání s  vývojem dějin.  Dobové události od Pravěku do současnosti dávají možnost rozvíjet a vytvářet nejen dějiny , ale i kulturní tradice a  umělecké styly. V příspěvku se autor věnuje seznámení s různými hudebními směry, vlastnostmi, tónovým,interpretačním a komunikačním systémem.                                        Autor článku v úvodní vstupní úvaze rozděluje hudbu podle základních vlastností- výška, čas, délka trvání, dynamika, barva. Tońový systém srovnává podle spontánní, progranové interpretace a hudební komunikace. Srovnání vnímat rozdělení tónů a půltónů lidským sluchem nebo zahrát na nástroj......můžeme si položít otázku ,zda každý člověk má stejné schopnosti vnímat hudební zvuky- tóny , její vlastnosti-----zahrát na určitý nástroj nebo musí být obdařen nadáním a zručností....nejdokonalejší hudební nástroj je samozřejmě lidský hlas Přehled a stručný vývoj evropské hudby ( pravěk - novověk), schopnost vyjadřování pocitů samostatně čí skupinově ,přijímání nových myšlenkových postupů (spojení polyfonické), volnost projevu (interpretace a vnímání hudby - to vše souvisí s rozvojem technicko průmyslové revoluce .                                              .Postupně vznikají nejen nové hudební formy a žánry .ale taky nové nástroje např. elektrické (kytara, baskytara, bicí souprava, klávesy. vocál) ,zvukový záznam. Každá metodika hry na nástroj vyžaduje individuální přístup .podle možností a schopností  studenta.  Každý interpret přenáší svůj hudební projev na posluchače  a je opět vnímán subjektivním , individuálním způsobem     v daném čase a prostředí.