ModulDiskuze
25. 08. 2015
ForumKLUB
Řekl bych, že tyhle amatérské stránky nikoho nezajímají, konečně se podívejte i na počty uživatelů, kteří tam jsou. Takže já bych to nijak neřešil. Pokud se skutečně jedná o pomluvu, můžete ji řešit klasicky podáním trestního oznámení podle § 184 trestního zákoníku. http://zakony.centrum.cz/trestni-zakoni ... ragraf-184
ModulDiskuze
13. 03. 2015
ForumVýuka ICT na SŠ
Dobrý den, asi vás nepotěším, podle platného zákona (http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-z ... -k-1-lednu) může na střední škole odborné předměty učit i učitel všeobecně-vzdělávacích předmětů (Učitel odborných předmětů střední školy získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním … oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy…). Obráceně to ale dle mého názoru neplatí. Možná by to šlo odvodit z § 9, odstavce 1, písmen c) nebo d), ale to je dotaz spíše na právníka. Nebo MŠMT.
ModulDiskuze
15. 09. 2014
ForumStrategie digitálního vzdělávání do roku 2020 - veřejná diskuze 2014
Samozřejmě, jakmile dojde na to, kde na to vzít finance, je každá ovšem rada drahá. Kouzelné slovo zní úspory. Pokud by MŠMT dokázalo zajistit, aby školy nebyly pohřbeny hluboko pod lejstry, která nemají žádný smysl a nikoho nezajímají, pak by např. ekonomickou činnost zvládla jedna ekonomka místo pětičlenného týmu. Ale přesvědčte byrokraty, že se mají vzdát papírů. Nicméně zpět do reálu: Pokud by kraje skutečně dokázaly koordinovat činnosti na svých školách, tak např. u menších škol by správce mohl být sdílený mezi dvěma či třemi školami. Samozřejmě by bylo lepší, kdyby každá škola měla svého správce, ale myslím si, že alespoň něco je lepší než nic.
ModulDiskuze
15. 09. 2014
ForumStrategie digitálního vzdělávání do roku 2020 - veřejná diskuze 2014
Proto nesmírně vítám opatření 4.4 a doufám, že nezapadne v zapomnění! Prosím kolegy podpořte jej! Naprosto souhlasím, jen se bojím, aby to nedopadlo jako se správními zaměstnanci, jejichž počet je stanovován dle počtu žáků. To, že budova má pořád stejnou podlahovou plochu, se kupodivu na počtu uklízeček neodráží. Proto je nutné jasně určit, že úvazek správce nebude „lítat“ nahoru a dolů, pokud bude mít škola příští rok o 30 žáků méně.
ModulDiskuze
20. 07. 2012
ForumVýuka ICT na SŠ
Je opravdu důležité, aby i kuchař nebo kosmetička (a řada dalších) maturovali povinně z předmětu informatika? Je opravdu důležité, aby i kuchař nebo kosmetička (a řada dalších) věděli, kdo byl Vítězslav Nezval, co složil Karel Hynek Mácha či jaký je rozdíl mezi shlédnout a zhlédnout? Zrušme i češtinu, lidi se přece mezi sebou vždycky nějak domluví. Informatika by měla být povinnou součástí maturit, protože žijeme ve 21. století. I kuchař nebo kosmetička by měli prokázat, že tento pracovní nástroj ovládají stejně jako mateřský jazyk.
ModulDiskuze
18. 07. 2012
ForumVýuka ICT na SŠ
Málo. Nastupující studenti obvykle nedosahují maturanta úrovně Z, i pokud se omezím na "používání internetu, Word a Excel". Vysoké školy to řeší ponecháním na pospas, což se projeví například množstvím času navíc stráveným při zpracování absolventské práce, aby aspoň vypadala přijatelně, nebo otevřením předmětu, jehož sylabus je ve skutečnosti pokryt středoškolským kurikulem. Na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity to osvíceně řeší povinným zápočtovým kurzem za dva kredity, jmenuje se INPOG (informační a počítačová gramotnost). Tam se prváci naučí aspoň nejzákladnější věci, aby počítačově přežili studium. Ale nedělám si iluze, viděl jsem pár VŠKP v DOC formátu a, abych citoval faráře Otíka, co oči mé viděly, pláčem zkrvavěly. Takoví lidé pak jdou do firem, úřadů apod. a šíří svou počítačovou negramotnost dále. Jako třešničku na konec uvedu příklad pozvánky nejmenované univerzity na počítačové školení pro učitele, kde centrování na střed bylo mezerami, mezi odstavci bylo pět Enterů apod.
ModulDiskuze
18. 07. 2012
ForumVýuka ICT na SŠ
Já moc nevidím smysl v tom, proč by se maturita z informatiky měla dělat v CERMAT, když jde o volitelnou zkoušku. V CERMAT by se měly připravovat jen zkoušky povinné pro všechny... Zaměřit bychom se měli na kvalitu výuky ve všech předmětech, ne na jejich zkoušení u maturit! Podle zákona se jedná o povinnou zkoušku, která však byla několikrát odložena a teď k tomu dochází opět. Informační a počítačová gramotnost je dle mého názoru stejně důležitá jako znalost mateřského a cizího jazyka. Nicméně, pokud to šéf resortu školství vidí jinak, je to jeho politické rozhodnutí, za které ponese odpovědnost jen on sám.
ModulDiskuze
17. 07. 2012
ForumVýuka ICT na SŠ
To je fakt na zvracení, když maturita začala konečně vypadat jako důstojné zakončení středoškolského studia, v rámci boje proti přílišnému stresu žáků ji hodný pan ministr zjednoduší. Informatiku vyhodí úplně, vždyť počítače v dnešní době nejsou zapotřebí prakticky nikde. Mám z toho všeho hodně špatný pocit.
ModulDiskuze
17. 07. 2012
ForumVýuka ICT na SŠ
Kolegové, nevím, zda jste četli tento článek? http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=751636 Možná ho chápu špatně, ale z této konstrukce opravdu vyplývá, že budou zase jenom dva povinné předměty společné části a informatika opět vypadne? Kromě zmíněných úprav se Fialou jmenovaní odborníci shodli také na tom, že by se všech maturantů bez výjimky měla zatím týkat pouze zkouška z češtiny; v případě druhého povinného předmětu by potom měli mít na výběr mezi matematikou a cizím jazykem.
ModulDiskuze
14. 07. 2012
ForumVýuka ICT na SŠ
Mohu se zeptat, jaká je hodinová dotace na výuku informatiky na SŠ? Pokud bude jednotná maturita, měly by být výchozí podmínky stejné na všech SŠ (což se netýká jen informatiky). RVP pro čtyřletá gymnázia stanovuje minimálně 4 hodiny za 4 roky, tedy např. 1 hodinu týdně každý ročník. U odborných RVP je to různé. Např. RVP pro obor Aplikovaná chemie stanovuje 4 hodiny za 4 roky, zatímco RVP pro obor Přírodovědné lyceum stanovuje 6 hodin za 4 roky. Školy si ve svých ŠVP mohou samozřejmě dát více hodin.
ModulDiskuze
11. 07. 2012
ForumVýuka ICT na SŠ
Jestli k tomu mohu ještě poznámku, ačkoliv praktický subtest považuji za výbornou věc, nevím, zda na 75 minut není té práce moc. Možná ale maturanty podceňuji. PS: Zkusím to dát v září čtvrťákům, jak se s tím poperou. Ještě netuší, co je čeká.
ModulDiskuze
10. 07. 2012
ForumVýuka ICT na SŠ
Díky za příspěvek. O snižování nároků jsme v týmu připravujícím maturitu z informatiky zatím nemluvili Naše otázka směřovala především k tomu, jaká procenta (je to přehlednější, než body) byste volili pro konkrétní zveřejněný ilustrační test, resp. obě jeho části, obou úrovní obtížnosti. Čili pokud je ilustrační test lehčí v teoretické části, požadoval byste třeba i 60%, pokud těžší, třeba v praktické části, spokojil byste se se 30%. Jaká je tedy obtížnost ilustračního testu ve srovnání s vašimi obvyklými zadáními, a jak to případně mění požadovaný výsledek pro čtyřku? Snížením jsem u celkového výsledku myslel, že např. pro matematiku je limit 33 %, takže 40 % je pochopitelně trochu přísné. Vyšší hranici bych nedával, koneckonců nejvyšší požadované minimum (divné spojení, já vím) je 44 % u cizích jazyků. Pokud by se jednalo o jednotlivé části, tak u didaktického testu by měl žák odpovědět správně aspoň na 50 %, u praktického testu (s ohledem na celkem nízkou časovou dotaci) bych dal 30 %. Vše napsané platí pro základní úroveň, vyšší jsem jen rychle přečetl.
ModulDiskuze
09. 07. 2012
ForumModul PROFIL ŠKOLA 21 - pomoc, dotazy, nápady
Máte pravdu, je v těch zkratkách zmatek. Nicméně, zkratkou IČ rozumíme identifikační číslo, nikoli identifikační číslo organizace - to je zastaralý pojem, který se v současných právních normách již nevykytuje. Identifikační číslo je údaj, který dle školského zákona udává školská právnická osoba při zápisu do rejstříku škol a školských zařízení. Ve veřejném rejstříku škol a školských zařízení dostupném na stránkách MŠMT (http://rejskol.msmt.cz/) je pro identifikační číslo použita zkratka IČ. Z toho důvodu a protože zkratku IČ používá i většina úřadů, ji uvádíme i my. Je zvláštní, že UIV (vím, že již neexistuje, ale sběr dat stále probíhá na jeho stránkách) a ČSÚ používají stále ještě původní zkratku IČO. Patrně to má nějaký důvod, já ho ovšem neznám. Vím, že to může být matoucí. Zkusíme se zamyslet, jak to ošetřit. Nejsem si jistá, zda bychom zkratkou IČO nespletli zase někoho jiného. Dobrý den, důvod hledejte v legislativě, konkrétně jde o zákon číslo 111/2009 Sb. Dovolím si citovat: Zkratka IČO byla v minulosti používána ve významu identifikační číslo organizace a byla do právního řádu opětovně zavedena zákonem 111/2009 Sb., o veřejných registrech (dále jen zákon o registrech). Nově zavedená úprava (konkrétně § 24 písm. c) zákona o registrech) již ovšem zkratku IČO nevymezuje jako zmiňované identifikační číslo organizace, ale jako identifikační číslo osoby. Zákon o registrech dále zavádí také zkratku IČP, tedy identifikační číslo provozovny, které slouží k jednoznačné identifikaci provozovny subjektu, který vykonává činnost stanovenou živnostenským zákonem. http://www.elaw.cz/cs/novinky/422-pipom ... y-ico.html
ModulDiskuze
09. 07. 2012
ForumVýuka ICT na SŠ
kolik bodů by museli Vaši žáci z ilustračního testu CERMATu dostat, aby u Vás prošli ještě na dostatečně, případně aby dostali dokonce výbornou? Já hodnotím procenty, takže na čtyřku minimálně 40 % a na jedničku minimálně 91 %. Nicméně chápu, že u maturity bude asi třeba nároky o něco snížit.
ModulDiskuze
28. 06. 2012
ForumVýuka ICT na SŠ
Za sebe musím říct, že se mi základní úroveň líbí moc, nemám co vytknout, u vyšší bych váhal nad některými otázkami, ale ne natolik, abych je kritizoval. Chtěl jsem reagovat i na výtky kolegy Tumajera, ale myslím, že bychom se asi pohádali, což není nikdy dobrá věc, proto se omezím jen na přání odpočinkových prázdnin.
ModulDiskuze
25. 06. 2012
ForumMaturity
Nikoliv, vyšly tam například 2 články od obhájce státních maturit pana Kostečky! Kterého hned dneska roznesl na kopytech pan docent Martišek. Se kterým mimochodem v tomto článku nesouhlasím, i když se s ním jinak shodnu na všem. http://martisek.blog.idnes.cz/c/276561/ ... -amen.html
ModulDiskuze
25. 06. 2012
ForumMaturity
Nejsem si zcela jistý, zda se Česká škola věnuje maturitám, spíše mi to přijde, že je pod taktovkou EDUin jen napadá.
ModulDiskuze
05. 03. 2012
ForumModul PROFIL ŠKOLA 21 - pomoc, dotazy, nápady
S těmi profily jsou pořád jen problémy. Chci přiřadit profil, dorazí mail, kliknu na odkaz a bum – můžu vybrat MŠ, ZŠ, SOU, VOŠ aj., leč střední průmyslová škola nebo gymnázium v nabídce nejsou. A protože to po nás chtějí do europrojektu, stojí nám na tom veškerá práce už dva týdny.
ModulDiskuze
24. 10. 2011
ForumStandardy ZV - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Já se hlavně (na základě zkušeností jako učitel SŠ) obávám, že tyto výstupy jsou časově nerealizovatelné. Také mi chybí konkrétnější práce se zdroji („Umí prostřednictvím internetu vybrat vhodné zdroje informací.“ je takové povšechní), žáci se např. hrozně diví, proč by měli v referátu uvádět, kde informace vlastně vzali.
ModulDiskuze
18. 08. 2011
ForumKLUB
Vyučující: Co jsou to adventivní kořeny? Žáci: Rostou jenom v neděli. A o Vánocích. --- Vyučující: Jaké biologické říše máme? Žáci: Rostlinná, živočišná… vesmírná… Mordor… --- Vyučující: Proč je teď tolik záplav? Žák: Je málo mechů. Lidi si trhají mechy domů.
ModulDiskuze
02. 11. 2010
ForumMaturity
Mě by spíše zajímalo, kdy se objeví výsledky pro žáky. Termín je zítra a CERMAT hraje mrtvého brouka.
ModulČlánky
08. 02. 2021
„Spojení činnosti učitele nové informatiky s rolí ICT metodika není zrovna nejoptimálnější…“ Pominu-li fakt, že nejoptimálnější je v zásadě nesmyslné slovo, nemyslím, že je na spojení ICT učitele a ICT metodika něco špatného. Popravdě si nedovedu představit, že by ICT metodika dělal učitel jiného oboru (pokud se nejedná o naprostého fandu ICT, ale v takovém případě je otázka, proč ICT rovnou neučí).
ModulČlánky
06. 05. 2013
Ten boj o heslo MOOC na anglické Wikipedii je IMHO klasický problém s nedodržením pravidel a následným „ublíženým“ článkem kritizujícím Wikipedii. ;)
ModulČlánky
27. 06. 2012
Díky za článek, těším se na pokračování.
ModulČlánky
16. 09. 2011
No, věta z úvodu jako nejjednodušší alternativa se mi jeví založení nového „profesionálního“ profilu (s použitím pracovního emailu), který bude využíván právě a jen k tomuto účelu (pokud se rozhodne ignorovat pravidlo jednoho Facebookového účtu) se mi moc nelíbí, de facto říká, že my po žácích dodržování pravidel vyžadujeme, ale sami pravidla dodržovat nemusíme. Nehledě na fakt, že takový duplicitní účet může být snadno nahlášen (např. naštvaným žákem).