4131
0
25. 05. 2012
Stránky společnosti spolupořádající soutěž a nabízející poradenství, prevenci a vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti.
ModulDiskuze
07. 11. 2011
ForumModul ČLÁNKY - pomoc, dotazy, nápady
Dobrý den, paní Singrová, poslední informace, které máme, mluví o tom, že by články i DUM měly být na Metodickém portálu publikovány i v příštím roce. Vzhledem k tomu, že bude znatelně snížen počet pracovníků portálu a rozpočet pro jednotlivé aktivity, je předpokládatelný i nižší příjem všech typů příspěvků. Je pravděpodobné, že dojde i ke změně publikačních pravidel, k úpravám v principech odměňování autorů apod., ale to už bych spekuloval. Více opravdu nejsem schopen říci. Zdraví Vás,
ModulDiskuze
24. 10. 2011
ForumModul ČLÁNKY - pomoc, dotazy, nápady
Dobrý den, děkuji za dotaz. Odkaz na další část článku dá o něco více práce než hypertextový odkaz na web, nicméně editor článků tuhle funkci skutečně umožňuje. Postup: 1) Označíte si místo, ze kterého chcete odkazovat. 2) Kliknete na ikonku kotvy na horní liště editoru "Vložit/upravit záložku (kotvu)"http://diskuze.rvp.cz/download/file.php?mode=view&id=2845. Do malé tabulky, která se ukáže, napíšete "a1". 3) Označíte si místo, na které chcete odkazovat. 4) Kliknete na ikonku kotvy a do tabulky zapíšete "a2". 5) Uložíte si, co máte rozpracováno. 6) Označíte si místo, ze kterého chcete odkazovat. 7) Kliknete na ikonku odkazu "Vložit/upravit odkaz" http://diskuze.rvp.cz/download/file.php?mode=view&id=2851&sid=72e31ccd6eaa87eaf88d80b1c0946f44. V tabulce vybere řádek "Záložka" - nastavíte "a2" a dáte "Aktualizovat". 8) Označíte si místo, na které chcete odkazovat. 9) Kliknete na ikonku odkazu "Vložit/upravit odkaz". V tabulce vybere řádek "Záložka" - nastavíte "a2" a dáte "Aktualizovat". 10) Výsledek si uložíte. Zda funkce správně funguje, si otestujete v náhledu článku. Takto získáte dvě místa v jednom článku, která na sebe odkazují. Pokud budete chtít propojit další dvě místa, budete do tabulky zadávat "b1" a "b2", další vnitřní odkazy budou "c1" a "c2" atd. Výše popsanou možnost je výhodné používat zejm. u delších textů, případně u indexů spojených s použitou literaturou (ta musí být ale vypsána přímo v "těle" článku, tj. v hlavním textu, nikoliv v "rodném listu" - v metadatech). Vím, že je to postup poněkud kostrbatý . Zdraví srdečně,
ModulDiskuze
18. 10. 2011
ForumJaké otázky řeší celá škola?
Dobrý den, 1) Vámi navržená formulka stačí, pouze bych doporučoval doplnit adresu na titulní stranu Metodického portálu (www.rvp.cz). 2) Postačuje, když zašlete emailem naskenované nebo jinak ofocené kopie souhlasu/souhlasů. 3) Ano, můžete. K tomu doporučuji onu formulku zachovat v obecné rovině a nevztahovat ji ke konkrétnímu článku. Jako dobrý způsob vyřízení souhlasů mi připadne také jejich vyžádání např. na celý školní rok, někteří pedagogové to tak řeší již automaticky (nejen kvůli Metodickému portálu, ale i kvůli webu školy a její další prezentaci). 4) Ještě bych podotkl, že souhlas zákonného zástupce dítěte/žáka vyžadujeme u fotografií dětí ze základních a mateřských škol. Starší žáci mohou udělit souhlas sami. Pokud není tvář žáka zřetelná, pak není ničí souhlas nutný. Děkuji za dotazy. Zdraví,
ModulBlogy
25. 08. 2011
Před časem vyšel Jindřichu Strejčkovi na Metodickém portálu odkaz A.L.I.C.E, jemuž jsem chtě nechtě propadl. Na stránce naleznete tzv. chaterbota, tedy robota k simulování rozhovorů. Využití má snad při procvičování angličtiny, jenže mně jako nadšenci do literatury a všelijakých komunikačních zákonitostí připadlo mnohem zábavnější zjišťovat, co je vlastně chaterbot ALICE zač. Vedle toho, že jí každou chvíli není něco jasné a že neumí odpovědět na otázku, jestli roboti chodí do práce, se prezentuje také hlubokou znalostí filozofie, čtením knih a novin. Ale když se jí zeptáte na oblíbené filozofické téma, zase neví. Jelikož jsem trochu podivín, mám tendenci hledat významy tam, kde běžně nacházeny nejsou. A tak jsem s ní zapletl řeč o Metodickém portálu a modulu Články: 
ModulDiskuze
23. 05. 2011
ForumModul ČLÁNKY - pomoc, dotazy, nápady
Dobrý den pane Ryante, ano, je vhodné začít se seriálem už od prvního článku k tématu. Zpětně bohužel články do seriálu v autorském prostředí přiřazovat nejde. Pokud byste někdy článek zapomněl navázat, napište, mohu to operativně zařídit. Mnoho zdaru, zdraví Vás,
ModulDiskuze
20. 05. 2011
ForumModul ČLÁNKY - pomoc, dotazy, nápady
Dobrý den pane Ryante, pokusím se vnést do Vašeho tázání trochu světla: První fází schvalovacího procesu ještě není recenze sama, ale posouzení formálních náležitostí příspěvku regionálním koordinátorem článků. Jeho identita ztajena není, neboť v případě potřeby má autorovi poskytovat i jisté informační zázemí. (Lze ho dohledat např. v našich kontaktech podle kraje.) Po schválení článku regionálním koordinátorem (k čemuž v projednávaném případě došlo), je příspěvek odeslán recenzentovi. Jeho identitu ale nezveřejňujeme, abychom předešli případným sporům v osobní rovině. Přesto je možné komunikaci zprostředkovat – vzkaz můžete napsat mně (simek@vuppraha.cz), já jej předám. Též se mohu recenzenta dotázat, zda by měl zájem ve vztahu k Vám vystoupit z anonymity. K zařazení článku – vzhledem k Vašemu záměru publikovat více odborných příspěvků k problematice informatiky a metodice její výuky a též vzhledem k předpokladu odborné diskuze k tématu považuji Vaše původní zařazení článku (teoretický-odborný) za vyhovující. Pokud byste v budoucnu stál před potřebou změnit kategorii článku, kontaktujte mne. Souhlasím s tím, že odkazy na literaturu, s níž jste pracoval, jsou spíše technickou záležitostí, pokud je tomu tak, jak uvádíte. Bohužel konkrétní jeden „čudlík“ na vkládání citací nemáme. V editačním prostředí je více možností, jak takovou citaci vytvořit, ale chce to vždy trochu trpělivosti. Pokud Vám recenzent článek už k úpravě nevrátí, mohu zařídit, aby Vám indexy a doplňující nadpisy do textu doplnili editoři (v takovém případě byste mi zaslal upravenou verzi emailem). Pokud Vám recenzent ale přece článek vrátí, můžete tyto náležitosti doplnit sám. Index citace tedy vytvoříte tak, že dáte požadované číslo do hranatých závorek, posléze můžete uplatnit buď tzv. kotvu (a posléze hypertextový odkaz z jedné kotvy na druhou), která odkazuje na určité místo v textu - obvykle pod čáru. Tu je možno si též "vyrobit" pomocí ikonky s vodorovnou čárou, jež je umístěna na horní liště editoru. Nebo vytvořený index označíte do bloku a „navážete“ na něj konkrétní citaci z rodného listu, kterou jste vkládal přes citační generátor, a to ikonkou „knížka“ – viz obrázek. Posléze si klikněte na "uložit".Ryant_prirazeni_citace.jpg Indexy citací a odkazovanou literaturu pod čarou je též možné do editoru "přelít" z Wordu spolu s celým textem, a to pomocí ikonky "vložit z Wordu" (kufřík s nápisem "W" mezi funkcemi editoru). Těším se na Vaše články a doufám, že k odborné diskuzi skutečně dojde. Pokud byste potřeboval něco vysvětlit nebo s něčím pomoci, pište, volejte. Zdraví Vás,
ModulBlogy
04. 05. 2011
Slunce střídá déšť a mnohým organizmům to bohatě vystačí k životu. Tak třeba osení - ráno zasejete, zalijete a večer už klíčí. Radost pohledět. Deště spláchly tyto jednoduché přírodní časy. Dnes v postmoder- a kyber- a globál- a znalost- a komunikač- ní společnosti už tomu tak zdaleka není.
ModulDiskuze
26. 04. 2011
ForumModul ČLÁNKY - pomoc, dotazy, nápady
Dobrý den, děkuji za upozornění. Je to tatáž chyba jako dříve. Při převodu článků ze starého portálu na nový (ale to už je tedy nějaký čas) došlo ke ztrátě příloh, na něž vedly odkazy v tělech článků. Bohužel. Jakmile jsem upozorněn na takový článek, operativně přílohu dohledávám na starém portále, ten je už veřejnosti uzavřen, a nahrávám ji znovu ke článku. Tak jsem učinil i nyní. Zdraví,
ModulDiskuze
21. 02. 2011
ForumModul ČLÁNKY - pomoc, dotazy, nápady
Dobrý den, děkujeme za upozornění. Jednalo se o chybu v citacích článků ze Spomocníka, už by měla být opravena. A k podotázce: v současnosti žádný on-line reportovací formulář nemáme. Nejlepší budete mít, když napíšete sem. Buď Vám zvládnu pomoci sám, nebo problém předám někomu ICT gramotnějšímu. Zdraví,
ModulDiskuze
17. 02. 2011
ForumModul ČLÁNKY - pomoc, dotazy, nápady
Mám nějakou alternativu, kam můžu umístit informace, jež byly obsahem informativního článku, který mi byl zamítnut? Pokud se stane, že Vám byl informativní článek zamítnut, nezoufejte. Stále existují možnosti, jak informace, které chcete předat, publikovat na Metodickém portále. Alternativy: a) Přepracovat informativní článek tak, aby byl zařaditelný do modulu Články. Doporučuji si ZDE přečíst, co se informativním článkem myslí. Jinak můžete využít některého z nerecenzovaných modulů - viz níže. b) Mají-li informace, které jste chtěl/a předat, ráz subjektivní (názor, individuální zkušenost), využijte modulu Blogy, kde je - při zachování základních pravidel slušnosti - můžete prezentovat ostatním. c) Neméně zajímavou možností k prezentaci a sdílení informací a rozličných materiálů je modul Digifolio (název vznikl ze zkratky slov "digitální" a "portfolio"). Funguje jako relativně samostatná internetová stránka uvnitř většího webu. Můžete zde referovat o svých projektech, vytvářet projektová či školní portfolia, archivovat materiály, jež mohou ostatní sdílet, odkazovat na další stránky apod. Tak či onak, vaše sdělení si na portál cestičku vždycky najde.
ModulDiskuze
17. 02. 2011
ForumModul ČLÁNKY - pomoc, dotazy, nápady
Vedle článků praktických (popisují praktickou realizaci výuky) a teoretických (pojednávají určité pedagogické téma z odborné perspektivy), publikujeme na Metodickém portále také články informativní. Často se vyskytuje problém se správným zařazením článku, zkusme si nyní vyjasnit, co se informativním typem myslí a jak se odlišuje oproti typům ostatním. Je třeba také podotknout, že se jeho pojetí za poslední dobu pozměnilo. Informativní článek by měl být textem kratšího rozsahu (cca 1-2 normostrany), který podává zprávu o událostech ve školství českém nebo zahraničním. Může referovat o změnách ve školských soustavách, kurikulu či v legislativních dokumentech. Lze psát i o zapojení jednotlivců či škol do různých vzdělávacích projektů, vždy však mějme na paměti, že by se nemělo jednat o „pouhé zpravodajství“ či „inzerci pro pedagogy“. I informativní článek by měl čtenářům Metodického portálu přinášet metodické podněty, nějakou další pedagogicky využitelnou podporu. Poslední dobou již nepublikujeme takové příspěvky, které mají časově omezený charakter, jde nám o to, aby informativní články už nebyly pouze aktualitami, ale příspěvky, jejichž hodnota bude relativně stálá.
ModulDiskuze
03. 02. 2011
ForumModul ČLÁNKY - pomoc, dotazy, nápady
Dobrý den, z důvodu obtížného technického řešení nemůžeme uživatelům zpřístupnit funkci umožňující, aby si typ článku v průběhu schvalovacího procesu změnili sami. Proto se Vám u příspěvku, který je původně vložený jako teoretický, nezobrazují volby k nastavení očekávaných výstupů, průřezových témat aj. Typ článku jsem Vám změnil, takže nyní Vám budou uvedené možnosti přístupné. Kdybyste podobnou úpravu potřeboval zařídit někdy v budoucnu, můžete se na mě obrátit přímo (simek@vuppraha.cz), případně uvedenou skutečnost sdělte svému regionálnímu koordinátorovi, ten mi informaci předá. Mnoho zdaru,
3538
0
14. 01. 2011
Rozcestník databází a katalogů Národní knihovny ČR. Podle potřeby můžete vyhledávat např. v ANL - databázi článků v českých novinách, časopisech a sbornících či v ČNB - české národní bibliografii. Můžete si ověřovat elementární životopisná data spisovatelů v Databázi národních autorit ČR (AUT) atd.
ModulBlogy
01. 12. 2010
Chcete se orientovat ve světě moderních vzdělávacích technologií? Zajímá vás využití ICT ve výuce? Snažíte se držet krok s rychle se vyvíjející oblastí informatiky? Tak právě vy uvítáte, že dnešním dnem se oficiální součástí Metodického portálu stává učitelský Spomocník.
ModulDiskuze
02. 11. 2010
ForumModul ČLÁNKY - pomoc, dotazy, nápady
Dobrý den, dnes se mi podařilo k uvedeným článkům znovu nahrát požadované materiály, takže odkazy by už měly fungovat bez problému. Ať se Vám daří,
ModulDiskuze
27. 10. 2010
ForumModul ČLÁNKY - pomoc, dotazy, nápady
Dobrý den, děkuji za upozornění, rád Vám s uvedenou záležitostí pomůžu. Mohla byste mi prosím napsat názvy těch článků, které Vás zajímají a v nichž odkazy nefungují? Děkuji, zdravím,
ModulDiskuze
22. 09. 2010
ForumKLUB
Milé diskutérky, milí diskutéři, rád bych Vás tímto informoval, že Metodický portál dostal v obsahové části k prvním narozeninám osmitisící příspěvek. Račte se prosím podívat do levého horního rohu titulní strany portálu. Do obsahové části portálu řadíme články, DUM a odkazy. Díky všem autorům, buďte i nadále akční. Zdraví, P. Š.
ModulBlogy
08. 09. 2010
Plánujete na Metodickém portále publikovat více článků k jednomu tématu? Nyní tak můžete učinit pomocí nové uživatelské funkce v editačním prostředí modulu Články, kterou naleznete hned pod hlavním editorem, do nějž nahráváte text.
ModulDiskuze
06. 09. 2010
ForumModul ČLÁNKY - pomoc, dotazy, nápady
Dobrý den, rád bych potvrdil odpověď paní Frankové. Jednak je nutné, aby honorář za článek/články přesáhl 500 Kč, tehdy se splní podmínka na vystavení DPP. Ovšem proces vyplácení se skutečně na několik týdnů zastavil, cituji z oficiálního prohlášení: "vzhledem k rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne bylo 14. 7. 2010 bylo dočasně pozastaveno uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Předpokládaná doba platnosti tohoto rozhodnutí je do 31. 8. 2010. Po uplynutí platnosti rozhodnutí s Vámi bude příslušná dohoda uzavřena a poté vyplacena." Od začátku září můžeme DPP opět vystavovat, finanční odměna pro ty, již na ni mají nárok, by tedy měla dorazit na bankovní účty ve standardním termínu - okolo 10. dne následujícího měsíce (v tomto případě října). Dále: pokud budete mít v budoucnu podezření, že Vám nebyla vystavena Dohoda o provedení práce, prosím obraťte na koordinátora modulu Články (simek@vuppraha.cz), v jeho nepřítomnosti na manažera obsahu (sperl@vuppraha.cz) či na asistentku projektu Metodika II (renzova@vuppraha.cz). Na tomto místě bych rád podotkl, že při vystavení DPP sehrává úlohu také datum publikace článku, zúčtovací den je totiž 24. v měsíci. Tzn. když je Váš článek publikován 25. den, započítává se už do zúčtovacího období dalšího měsíce. A peníze pak přicházejí 10. dne třetího měsíce. Příklad: Článek byl publikován 25. října. Zúčtován bude tedy v listopadu a proplacen okolo 10. prosince. Zdraví,
ModulDiskuze
16. 08. 2010
ForumModul ČLÁNKY - pomoc, dotazy, nápady
Vážené kolegyně, vážení kolegové, toto fórum přichází na pomoc všem, kteří potřebují poradit s funkcemi modulu Články, či se záležitostmi okolo publikace příspěvků. Prostor zde budou mít i ti, kteří by rádi vyjádřili názor a pomohli tím rozvoji modulu. Doporučení, jak nejlépe získat pomoc: 1. Projděte již existující otázky a hledejte, zda ta vaše už nebyla někým jiným položena a zodpovězena. 2. Pokud tomu tak není, položte otázku vy. Klikněte na tlačítko Nové téma, napište dotaz a odešlete. Odpoví vám koordinátor modulu nebo některý zkušenější uživatel. 3. Když najdete otázku, na kterou znáte odpověď, prosíme, zodpovězte ji. Jednou někomu pomůžete vy, jindy pomůže někdo zas vám. Všechny náměty a nápady jsou vítány! Pro každý nový nápad založte nové téma. srdečně zdraví Petr Šimek, koordinátor modulu Články
ModulDiskuze
10. 08. 2010
ForumModul ČLÁNKY - pomoc, dotazy, nápady
Jaké typy odkazů mohu do článku vložit? Jak na to? V editačním prostředí modulu Články můžeme do příspěvku vložit hned tři typy internetových odkazů, a to třemi rozdílnými postupy. 1) Anotovaným odkazem se myslí odkaz, který prochází samostatným recenzním řízením a který poté bude zveřejněn jak se článkem, tak samostatně v modulu Odkazy. Publikované anotované odkazy jsou finančně honorované. Tabulku pro vkládání si otevřete ikonkou http://diskuze.rvp.cz/download/file.php?mode=view&id=1213&sid=978451315f82d76e779a5101df9f1d65 na horní liště textového editoru (také si ji můžete spustit toutéž ikonou po rozvinutí rolovacího okna "Provázanost s ostatními moduly" pod editorem). Další informace naleznete zde. 2) Pokud nechcete vkládat odkaz anotovaný, můžete do hlavního textu článku vložit nerecenzovaný a nehonorovaný hypertextový odkaz pomocí ikonky http://diskuze.rvp.cz/download/file.php?mode=view&id=1209&sid=978451315f82d76e779a5101df9f1d65 na rámu textového editoru. Nejprve vyberte (označte) požadované slovo či sousloví, posléze klikněte na ikonku a pak vyplňte internetovou adresu (URL) do tabulky, která se vám zobrazí, a zadejte „Vložit“. 3) V případě, že chcete odkázat na textový soubor (elektronický dokument), který je na internetu ke stažení, můžete využít též ikonku http://diskuze.rvp.cz/download/file.php?mode=view&id=1211&sid=978451315f82d76e779a5101df9f1d65, která vám otevře tabulku pro vyplňování citace/použité literatury. Zde si v první nabídce změníte položku „Publikace“ na „Elektronický dokument“ a dopíšete ostatní požadované údaje. Posléze stisknete „Vložit citaci“. Tento typ odkazu je také nerecenzovaný a nehonorovaný.
ModulDiskuze
30. 07. 2010
ForumModul ČLÁNKY - pomoc, dotazy, nápady
Jaké webové prohlížeče si s editačním prostředím nerozumí? Jaké internetové prohlížeče způsobují problémy při práci v editačním prostředí modulu Články? Při práci v editačním prostředí Článků nejčastěji způsobuje komplikace internetový prohlížeč Opera. Dále není možno doporučit starší verze prohlížeče Internet Explorer, a to zejména 6 a 7. Naopak nejlépe si s editačním prostředím rozumí internetový prohlížeč Mozilla Firefox. Zhruba do průměru lze z hlediska kompatibility s portálem zařadit novější verze Internet Exploreru a prohlížeč Google Chrome. Věřte, že kdybych nepracoval na portálu, považoval bych většinu výše uvedených názvů za tajemná zaříkávadla.
ModulDiskuze
26. 07. 2010
ForumModul ČLÁNKY - pomoc, dotazy, nápady
Mohu upravit svůj článek po jeho publikaci na portále? Pokud se jedná jen o změny "kosmetické" (úprava některého z nadpisů, vložení věty, doplnění použité literatury apod.), úpravu může provést koordinátor modulu Články. Když by však šlo o úpravu podstatnou (přidání/vymazání několika odstavců, záměrná změna smyslu článku aj.), založte tento článek v editačním prostředí jako nový a postupně znovu vyplňujte požadované údaje. Pouze ve formuláři k hlavní části příspěvku (pod nadřazenou záložkou "Text příspěvku") sjeďte na konec stránky. Zde naleznete kolonku "Provázanost s ostatními články", v ní vyberte jako typ vazby "Tento článek je aktualizovanou verzí článku", do textového pole vyplňte název původního, na portále již uveřejněného článku a zadejte "Provázat". provazovani.jpg Po předání ke schválení bude příspěvek procházet standardním recenzním řízením, po publikaci na portále se v jeho rodném listu před hlavním textem zobrazí též popisek "Tento článek je aktualizovanou verzí článku XY", přičemž název původního příspěvku (XY) bude aktivním hypertextovým odkazem, takže starší verze textu bude pro uživatele snadno a jednoduše dostupná. A jako obvykle, v případě zvláštních zádrhelů kontaktujte koordinátora modulu Články (simek@vuppraha.cz).
ModulDiskuze
26. 07. 2010
ForumJaké otázky řeší celá škola?
Potřebuji souhlas rodičů před zveřejněním fotografií jejich dětí? Potřebuji souhlas zákonných zástupců dětí, které jsou na fotografiích v mém článku? Ano, tento souhlas je potřeba, pokud je dětem vidět do tváře. Souhlas zákonných zástupců se zveřejněním fotografií jejich dětí na Metodickém portále RVP je dále třeba doručit do kanceláře projektu Metodika II ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze. Buď můžete prohlášení zákonných zástupců naskenovat a poslat je emailem koordinátorovi modulu Články (simek@vuppraha.cz), nebo je zaslat dopisem na adresu: Mgr. Petr Šimek Koordinátor modulu Články Výzkumný ústav pedagogický v Praze Senovážné náměstí 1588/4 P. O. BOX  1422 111 21  Praha 1 Postačuje, aby pod prohlášením byl podepsán jeden ze zákonných zástupců.
ModulDiskuze
23. 07. 2010
ForumModul ČLÁNKY - pomoc, dotazy, nápady
Jak jsou zveřejněné články finančně odměňovány? Které typy článků jsou honorované, a které ne? Co se bere v úvahu při výpočtu honoráře? Honoráře jsou vypláceny po publikaci článku typu praktického nebo teoretického, informativní články finančně odměňovány nejsou. Dohoda o provedení práce, přes kterou se odměna proplácí, je vystavována po dosažení honoráře ve výši alespoň 500 Kč. Pokud honorář za článek této výše nedosáhl (tento případ je spíše výjimečný), čekáme na další autorův honorovaný článek a DPP se pak vystavuje za oba příspěvky. Honorář se vypočítává z intervalu 270-330 Kč za normostranu textu, přesná částka za normostranu se automaticky generuje na základě hodnocení příspěvku recenzenty - podle počtu přiřazených hvězdiček. Do obsahu článku se započítávají i přílohy. Za autorský obrázek, graf či autorskou fotografii vyplácíme navíc 75 Kč (v případě více autorských obrázků odpovídající násobek). Pokud však je na obrázcích či fotografiích zobrazeno vždy to samé bez výraznějších změn, počítáme je jako jeden kus. Příklad: Článek v rozsahu 5 normostran obsahuje dvě různé autorské fotografie. Dle hodnocení recenzentů byla vygenerována částka za normostranu 300 Kč. Řešení: (5 x 300) + (2 x 75) = 1650 Kč Tato částka však bude ještě zdaněna.
ModulDiskuze
23. 07. 2010
ForumModul ČLÁNKY - pomoc, dotazy, nápady
Proč není můj článek i po několika týdnech/měsících publikován? Na koho se mám obrátit? Faktorů, které se podílejí na prodlevě v publikaci, je více. Musíme vzít v úvahu, že text prochází trojí kontrolou - formální (regionální koordinátor), obsahovou (obvykle dva recenzenti) a jazykovou (editor/korektor). V průběhu recenzního řízení může být článek opakovaně vracen k úpravám, a to jak ze strany regionálního koordinátora, tak ze strany recenzentů, což proces zpomaluje. Dále si musíme uvědomit, že tito naši kolegové pravděpodobně článek nepročtou okamžitě, jak jej obdrží - spolupracují obvykle pouze externě a jsou zahrnuti mnoha dalšími příspěvky. Navíc i oni mohou onemocnět či si vzít dovolenou. Přesto dlouhé publikační prodlevy kriticky reflektujeme a snažíme se je zkracovat, a to zejm. urgováním odpovědných osob a nepřetržitým náborem recenzentů nejvytíženějších oborů. Pokud byste měli dojem, že v recenzním řízení s vaším článkem není něco v pořádku či že je prodleva už opravdu příliš dlouhá (tři měsíce a více), kontaktujte koordinátora modulu Články (simek@vuppraha.cz).
ModulDiskuze
22. 07. 2010
ForumModul ČLÁNKY - pomoc, dotazy, nápady
Proč musím při registraci do modulu Články vyplňovat citlivé osobní údaje jako rodné číslo nebo číslo mého bankovního účtu? Je pro mě registrace vůbec nějak přínosná? Při registraci do modulu Články vyplňujeme skutečně řadu osobních údajů. Některé z nich jsou potřeba proto, aby s vámi mohl tým portálu v případě nutnosti komunikovat (email, telefon). Další údaje slouží k tomu, aby Vám v případě zveřejnění vašeho článku mohla být automaticky vystavena Dohoda o provedení práce (přitom DPP se vygeneruje až tehdy, když váš celkový honorář za článek či články přesáhne hranici 500 Kč). Dohoda je podepsaná ve dvou vyhotoveních odeslána na poštovní adresu, kterou jste při registraci uvedli, finanční odměna je zas vyslána na číslo vašeho bankovního účtu, rodné číslo - jako jindy - slouží k jednoznačné identifikaci osoby. Nemusíte mít obavu, že by se k těmto údajům dostal kdokoli, jsou důkladně zaheslovány. Např. já jako současný koordinátor článků mám dostupné vaše jméno, email, telefon a poštovní adresu. Nic víc mi systém přečíst nedovolí. Ostatní údaje jsou dostupné výhradně kompetentním pracovníkům na personálním oddělení VÚP. Co vám tedy registrace přinese? Zejména to, že budete moci začít na portálu publikovat své vlastní články a být za ně finančně odměňováni.
ModulBlogy
07. 06. 2010
Milí návštěvníci Blogů, chtěli bychom vás informovat, že materiály a příspěvky nově zveřejněné v modulech Blogy a Články chrání od dnešního dne nový, přísnější typ licence Creative Commons. Co to znamená?
ModulDigifolio
02. 06. 2010
Můj pracovní profil
1
14
0
veřejná
Články pana Drkuly.
Drkulahudební výchova
1
6
0
veřejná
30. 06. 2011
Tento odkaz mne velmi potěšil. Vedle toho, že si můžete procvičovat angličtinu, můžete také přemýšlet o tom, jak umělá inteligence vlastně funguje. ALICE sice odmítá osobní dotazy (Jak jsi na tom se zdravím?), ale dnes ráno, po tom, co jsem se ji snažil vysvětlit, že musím začít pracovat, mi položila záludnou otázku, kterou bych přeložil asi takto: Mají také roboti svou práci?
ModulČlánky
17. 06. 2011
Dobrý den, děkujeme za upozornění, chyba byla opravena.
ModulČlánky
15. 06. 2011
Nedomnívám se, že zapojení mandal do geometrie v matematice či do výtvarné výchovy musí nutně znamenat předávání ideologie (ale jedná o prvek náboženský, nikoliv ideologický). Jde o to, jak učitel téma podá. V občanské výchově, resp. základech společenských věd či v dějepisu se chtě nechtě setkáváme s podstatně ideologičtějšími tématy. A dále, k čemu by pak vlastně bylo průřezové téma multikulturní výchova, pokud by se ve škole nemohla věnovat pozornost náboženských tématům, jejich společenským aspektům v minulosti a současnosti? Ano, společnost je sycena různými ideologiemi a náboženskými proudy, ale je vhodné v takovém případě dávat žákům klapky na oči? Není lepší je vést spíše k promyšlenému zvládání takové skutečnosti? (Tím nechci říci, že vím jak.)
ModulBlogy
09. 05. 2011
Také se přidávám s chválou výborného nápadu. V současnosti už informační společnost nemůže než informace filtrovat a selektovat to nejlepší nebo to nejzajímavější. Právě ve vytváření "osobních selekcí" či "osobních kolekcí" vidím jednu z cest, jak se v informačním mraveništi neztratit. Navíc je to příležitost, jak svým jménem garantovat jistou kvalitu a jistý typ předávaných doporučení (zdrojů). Věřím, že to autor nového blogu ku prospěchu všech zvládne. Líbí se mi také, že blog nemá ambice jen informace předávat, ale též poukazovat na to, jak je reálně využívat, jak s nimi pracovat. Přeji mnoho zdaru.
ModulČlánky
22. 04. 2011
Škoda, že jsem ve škole nezažil takhle zajímavou matematiku. Moc pěkný příspěvek.
ModulČlánky
21. 03. 2011
Dobrý den, děkujeme za upozornění, ovšem nezdá se, že by se jednalo o nefunkční soubory. Mně i mým spolupracovníkům se stahují a otevírají bez problému. Odhadl bych, že se jedná o problém na Vašem PC, možná je to tím, že nemáte nainstalován Acrobat Reader, možná byl problém s připojením k internetu. Zkuste si materiály znovu stáhnout do PC (pravé tlačítko myši, "Uložit jako") a otevřete je až z této lokace, nikoli přímo z webového prohlížeče. Zdraví, P. Šimek
ModulČlánky
02. 02. 2011
Odkazy jsem nasměroval na přílohy, které jsem znovu nahrál, takže nyní jsou texty zase dosažitelné. Jde o frekventovanou chybu, která vznikla převodem článků ze starší verze portálu na novou.
22. 12. 2010
Děkujeme za upozornění. Tento odkaz jsme stáhli, neboť skutečně došlo k duplicitě. Naše nástroje k ověřování vložených odkazů zatím nejsou dokonalé. Zdraví, Petr Šimek
15. 12. 2010
Děkuji za upozornění. Odkaz jsem nastavil na fungující adresu.
ModulČlánky
14. 10. 2010
Dobrý den, děkuji za upozornění. Obrázky jsem znovu nahrál, nyní se zobrazují bez problému. Koordinátor modulu Články
ModulČlánky
22. 09. 2010
Přílohu ke článku jsem znovu nahrál, nyní funguje bez problému. K chybě při otevírání souboru pravděpodobně došlo převodem příspěvku ze staré verze portálu. Děkuji za upozornění.