Avatar
Mgr. Jiří Zajíc

Poslední přihlášení 18. 12. 2010

Název školy/instituce
Národní institut dětí a mládeže
ModulČlánky
3816
0
22. 12. 2011
Malé zamyšlení nad odkazem Václava Havla zaměřené na ty, kteří pomáhají dětem a dospívajícím na jejich cestě ke zralé svobodě.
ModulČlánky
3230
0
20. 10. 2011
Projekt Klíče pro život je za polovinou a většina aktivit už přinesla své reálné plody. Jistě i to bylo důvodem, že na stanici Českého rozhlasu Praha projevili zájem o krátký seriál, jímž se některé z těchto výsledků představily široké veřejnosti.
ModulČlánky
4406
0
05. 03. 2011
Rozhovor s Ing. Michaelou Wicky, ředitelkou Domu otevřených možností v Praze - Libni, která hovoří o tom, jak je možno pomáhat i těm mladým lidem, jejichž situace je zdánlivě beznadějná.
ModulČlánky
5294
0
18. 02. 2011
Klíče pro život je čtyřletý národní projekt, na jehož realizaci se podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže. Jeho smyslem je dlouhodobá podpora kvalitního využívání volného času dětí a mládeže.
ModulČlánky
18. 12. 2010
Velmi užitečný článek poukazující na skutečné rozměry toho, co se skrývá za sebehodnocením - nejen školy. Odpovídá našim zkušenostem z hodnocení a sebehodnocení budoucích skautských vůdců a instruktorů.