Avatar
Mgr. et Bc. Michael Novotný

Poslední přihlášení 03. 06. 2021

O uživateli
Absolvent Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze "Pedagogika předškolního věku". Specializuji se na tvořivou dramatiku, pohybové hry. práci s literárním textem a environmentální výchovu.
Společenská role
Pedagog, Lektor tvořivé dramatiky a pohybových her
Webové stránky
Název školy/instituce
Mateřská škola
Stupeň vzdělávání
Předškolní
ModulDiskuze
30. 12. 2020
ForumOstatní témata
Vážené kolegyně, již delší dobu zvažuji své vyjádření k situaci, která panuje v mateřských školách v souvislosti s COVID 19. Konečně jsem se odhodlal a zaslal dopis adresovaný ministrovi školství. Níže zasílám jeho obsah. Vážený pane ministře, Obracím se na Vás s potřebou, vyjádřit se k nelichotivé situaci, která již několik měsíců trvá v souvislosti s plným režimem fungování mateřských škol. Jsem přesvědčen o tom, a data získaná ze sociálních sítí mi dávají zapravdu, že hovořím za stovky, ne-li tisíce kolegyň, učitelek a zaměstnanců mateřských škol. Jsem znechucen lhostejností Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které odsunulo potřeby zaměstnanců mateřských škol na absolutní okraj společenského zájmu. O ochraně zdraví se nám může v přeplněných mateřských školách jen zdát. Vy i zřizovatelé jste absolutně nečinní a jediné, čeho se nám za celou dobu dostalo, bylo poděkování za naši práci, což je nám v této situaci naprosto lhostejné. Mateřské školy praskají ve švech. Tisíce dětí, které je v neomezeném režimu navštěvují, se během dne setkávají s tisíci dalších dospělých, a ti mohou být infikováni Covidem 19. Jistě je pochopitelná potřeba rodičů chodit do zaměstnání, leč tento problém u rodičů dětí vyšších ročníků zcela evidentně nikdo neřeší. Ale mateřinky jedou dál ať je třetí nebo pátý stupeň PES. Máme svoji práci rádi, a neměli bychom problém s tím, kdyby mateřskou školu navštěvovaly děti pracujících rodičů, ale proč do MŠ mají možnost docházet děti nezaměstnaných rodičů či rodičů na mateřské dovolené. Tímto způsobem by se snížilo riziko nákazy zaměstnanců mateřských škol minimálně na polovinu. Vězte, že na nás působí jako rudý hadr na býka, fakt, že zřizovatelé omezí úřední hodiny na svých úřadech na minimum (několik hodin týdně) a my vesele jedeme v neomezeném režimu. V době, kdy tisíce lidí jsou hospitalizovány z vážnými zdravotním problémy v nemocnicích, je naprosto irelevantní, že je poslední ročník předškolního vzdělávání povinný. Nemáme sebemenší právní oporu v tom, abychom děti, u kterých máme podezření na nějakou nemoc, nepřijaly do mateřské školy. Alibistické přehazování zodpovědnosti za naše zdraví na zřizovatele, je námi vnímáno jako pouhé gesto, které nemá žádné logické opodstatnění. A co udělá zřizovatel? Zcela jednoduché. Rodič je volič, takže proč bychom mu neumožnili, aby své dítko dával do mateřské školy od brzkých ranních hodin, a vyzvedl si ho až poté, co si doma v klidu vypije kávu a uskuteční nezbytné nákupy. Bohužel zvůli a ignoranci nadřízených orgánů my nikterak neovlivníme a apelovat v této době na svědomí mi připadá naprosto zbytečné. Vážený pane ministře, žádám Vás, abyste ochranu zdraví zaměstnanců mateřských škol nebral na lehkou váhu, a vydával taková rozhodnutí, která nás nebudou vystavovat ohrožení zdraví a třeba i života. V neposlední řadě doufám, že Vaše přehlíživost vůči zaměstnancům mateřských škol nebude nadále trvat, a to i v momentu, kdy se bude rozhodovat o tom, kdo má přednost při preventivním očkování proti Covidu 19. Neočekávám, že byste mi zaslali na můj dopis jakoukoli reakci, tak prosím toto berte jako námět k vážnému a zodpovědnému zamyšlení. S pozdravem a pocitem bezmoci Mgr. Michael Novotný, učitel mateřské školy
ModulDiskuze
17. 11. 2019
ForumPrůvodce RVP PV
Milá kolegyně, doufejme, že ti odpovědní projdou sebereflexí a konečně si přiznají, že inkluze je jeden velký propadák.
ModulDiskuze
13. 09. 2019
ForumPrůvodce RVP PV
Dobrý den, kolegové a kolegyně, mám neskutečnou potřebu vyjádřit se k současné inkluzívní hysterii, která vládne v našem školství. Snahy zastánců společného vzdělávání za každou cenu (hlava nehlava) integrovat zejména psychicky handicapované děti do běžný tříd dosahuje, alespoň v mém případě kritických rozměrů. Mám v běžné třídě mateřské školy dítě (nízkoprahového autistu), které je každou vteřinou bezpečnostní hrozbou nejen pro sebe sama, ale také pro ostatních 22 dětí. Není minuty, kdy by někoho fyzicky nenapadl (zatím se to bohudík obešlo bez zranění dětí). Zcela určitě si, vzhledem k progresi svého handicapu, neuvědomuje, že jeho chování je nebezpečné, o to více by si to měli uvědomovat teoretici v institucích, kteří zcela bez jakýchkoli zábran doporučí takové dítě ke společnému vzdělávání. Ono od stolu se to rozhoduje velice jednoduše. Ať mi tedy přijdou tito lidé ukázat jak zvládnout dítě s takto nebezpečně progresivní poruchou, přitom vzdělávat jeho i ostatní děti a zajistit jejich naprostou bezpečnost. Díky doporučení jedné osoby, může dojít kdykoli k tragédii nedozírných následků, možná i fatálních a nevratných. Sama matka tvrdí, že se jí na ulici zcela nepředvídatelně vytrhne a běží za určitým podnětem bez ohledu, zda je v blízkosti frekventovaná silnice či železniční přejezd. Považuji za absolutní nekompetentnost doporučit takové dítě do běžné mateřské školy. Jak jsem již uvedl, je nebezpečný jak sobě, tak dětem, ale také vystavuje možnosti trestního stíhání pedagogy. Zamysleme se nad tím, zda společné vzdělávání za každou cenu není mnohdy kontraproduktivní či dokonce životu nebezpečné.
ModulČlánky
10339
1
16. 11. 2017
Článek je reflexí webináře ze dne 5. 5. 2017 na téma bádání a experimentování v mateřské škole.
ModulČlánky
27031
0
22. 08. 2017
Článek je reflexí webináře ze dne 5. 4. 2017 s názvem Pohybové chvilky a hry v MŠ.
ModulČlánky
10970
0
12. 04. 2017
Článek je reflexí webináře ze dne 1. 2. 2017 a nabízí vhled do tvořivé dramatiky v mateřské škole.
ModulČlánky
11646
0
09. 03. 2017
Článek nabízí inspirativní činnosti spojené s výukou multikulturní výchovy v mateřské škole. Tématem je Evropa.
ModulČlánky
13159
0
22. 11. 2016
Článek nabízí inspirativní činnosti spojené s výukou multikulturní výchovy v mateřské škole. Tématem je Jižní Amerika.
ModulČlánky
15902
0
15. 11. 2016
Článek nabízí inspirativní činnosti spojené s výukou multikulturní výchovy v mateřské škole. Tématem je Asie.
ModulČlánky
12734
0
03. 11. 2016
Článek nabízí inspirativní činnosti spojené s výukou multikulturní výchovy v mateřské škole. Tématem je Austrálie.
ModulDiskuze
26. 10. 2016
ForumEnvironmentální výchova a vzdělávání v MŠ
Dobrý den, děkuji za info, vím, že to takhle dělá 99% škol, ale spíš mě zajímá, jestli to má nějakou právní oporu, kdyby si rodiče například stěžovali na ČŠI. Zda existuje nějaký dokument, který by toto výslovně nedovoloval?
ModulDiskuze
26. 10. 2016
ForumEnvironmentální výchova a vzdělávání v MŠ
Dobrý den, potřeboval bych poradit v jedné věci. Rád bych se dotázal, zda je proti nějakému legislativnímu dokumentu fakt, že se pobyt pedagogických pracovníků na škole v přírodě rozpočítává do sumy, kterou mají platit děti. Hypotetická situace: škola v přírodě kam jede 20 dětí a 4 pedagogové. Provozovatel na dvacet dětí povoluje jeden doprovod (ped. prac.) zdarma. Za ostatní tři pedagogy se musí zaplatit pobyt i strava. Dá se tento pobyt uhradit tak, že se poměrně navýší cena poukazu u každého dítěte?? Moc děkuji za případnou odpověď
ModulČlánky
15242
0
26. 10. 2016
Článek nabízí inspirativní činnosti spojené s výukou multikulturní výchovy v mateřské škole. Tématem je Afrika.
ModulČlánky
10767
0
18. 10. 2016
Článek nabízí inspirativní činnosti spojené s výukou multikulturní výchovy v mateřské škole. Tématem je Severní Amerika.
ModulČlánky
9637
1
21. 09. 2016
Článek se zabývá aspekty, které do značné míry ovlivňují sociální inkluzi
ModulČlánky
13219
0
14. 09. 2016
Článek nabízí praktickou zkušenost a inspiraci při překonávání jazykových bariér v komunikaci a práci převážně s vietnamskými dětmi.
ModulDiskuze
09. 08. 2016
ForumProfese pedagoga/ředitele MŠ
Dobrý den, určitě je mnoho důvodů, proč se muži do PV neženou. Souhlasím s kolegyní Michaelou G., že jedním z důvodů jsou finance. Pokud už se muž rozhodne do MŠ nastoupit, upřímně nemá to nikterak lehké. Ze zkušenosti vím, že mnoho kolegyň vč. ředitelek, potřebují do svého kolektivu (promiňte mi ten výraz) "ovce". Pokud nejdete s davem, jste "nepřítel". Muž v PV s vysokoškolským titulem? To je jak rudý hadr na býka. Hned je v něm spatřován konkurent, nikoli přínos pro vzdělávání. Ženy se také mnohdy rády starají o práci druhých, zde by se hodilo otřepané heslo "zameťme si každý před svým prahem". Jsme přeci dospělí lidé a každý je natolik profesně připravený, aby si odpovídal za svojí práci určitě svému nadřízenému, rodičům a dětem, nikoli však kolegyním. Dále pak každá ředitelka by přeci měla být ráda, že má v kolektivu pedagogy, kterým nemusí stát za zadkem a na každém kroku je hlídat. Bohužel tento gender je zde historicky zakořeněn. O co je společensky nepřístojnější fakt, že je učitel muž divnější, když si posadí holčičku na klín, oproti ženě s chlapečkem na klíně???!!! Zadky mají všechny děti stejné a vězte, že jim je úplně jedno, zda jim je utře muž nebo žena. Přeji všem příjemný zbytek prázdnin ;-) Michael
ModulČlánky
32293
3
11. 12. 2013
Problémy s adaptací dětí na nové prostředí a kamarády v mateřské škole jsou každoročním problémem většiny mateřských škol. Tento článek proto nabízí učitelkám a učitelům mateřských škol několik praktických (a doufáme že i užitečných) rad, jak lépe zvládnout adaptaci nově příchozích dětí do mateřské školy.
ModulDiskuze
30. 08. 2013
ForumEnvironmentální výchova a vzdělávání v MŠ
Dobrý den, naše MŠ jezdí do Polesí u Rynoltic okres Liberec. Nádherné přírodní prostředí v luxusním penzionu, který je ze tří stran obehnán lesem. Kapacita je 40 míst. Na každých deset dětí je jeden pedagog či dospělý zdarma. Tedy sedmidenní škola v přírodě vyjde na dítě (bez dopravy) na 2100,- Kč, což vzhledem k lukrativitě zázemí je super cena.
ModulDiskuze
26. 08. 2013
ForumProfese pedagoga/ředitele MŠ
www.predskolaci.cz i zde na www.rvp.cz
ModulDiskuze
31. 07. 2013
ForumProfese pedagoga/ředitele MŠ
Děkuji, nemáte náhodou na něj kontakt? Pokud ne mám v Žatci kamarády a pokusím se jej sehnat přes ně. Ještě jednou děkuji M.
ModulDiskuze
25. 07. 2013
ForumProfese pedagoga/ředitele MŠ
Dobrý den, ty plzeňské znám a na toho z Litoměřic si seženu kontakt. Moc děkuji M
ModulDiskuze
18. 07. 2013
ForumProfese pedagoga/ředitele MŠ
Ahoj děkuji za nabídku. Pro účel rigorózní práce bych potřeboval na ně emailový kontakt pokud je možnost. A toho ředitele znám je to Bc. Švec viď??:-) moc díky
ModulDiskuze
18. 07. 2013
ForumProfese pedagoga/ředitele MŠ
Dobrý den Sofie, rozhodně jim dejte pár dní na adaptaci. U nás v MŠ také praktikujeme to, že se domluvíme s rodiči, aby svá dítka první týden vyzvedávali po obědě. Připravte se na to, že prvních pár měsíců to bude o tvrdé dřině, abyste děti naučila základním pravidlům a návykům. Hodně štěstí
ModulDiskuze
23. 06. 2013
ForumProfese pedagoga/ředitele MŠ
Dobrý den, vážení kolegové, pro účely rigorózní práce sháním kontakty na kolegy, kteří učí v mateřských školách akreditovaných pod MŠMT ČR. Pokud Vás mohu požádat o některá data, která bych rád ve výzkumu využil, prosím napište mi na adresu michaeelnovotny@seznam.cz Cílem práce bude zmapovat, kolik mužů v ČR učí v mateřských školách. Děkuji za pomoc
ModulDiskuze
16. 05. 2013
ForumEnvironmentální výchova a vzdělávání v MŠ
Je dobré, že se environmentální výchova dostává z přírody také na školní zahrady. Kompostér by měl být na každé zahradě samozřejmostí.
ModulDiskuze
22. 01. 2013
ForumEnvironmentální výchova a vzdělávání v MŠ
Skvěle děkuji:-)
ModulDiskuze
22. 01. 2013
ForumEnvironmentální výchova a vzdělávání v MŠ
Odesláno na mail:-)
ModulDiskuze
22. 01. 2013
ForumEnvironmentální výchova a vzdělávání v MŠ
Dobrý den, pokoušel jsem se nahrát prezentaci zde. Bohužel aplikace ji nepřijala z důvodu, že soubor je moc velký. Má 12MG a aplikace nahraje jen 1MG. Můžete mi poradit, jak jinak sem prezentace nahrát??? Děkuji M.N.
ModulDiskuze
21. 01. 2013
ForumEnvironmentální výchova a vzdělávání v MŠ
Dobrý den, na Pedagogické fakultě UK v Praze kde studuji, jsem v minulém týdnu navštívil přednášku PhDr. Kateřiny Jančaříkové Ph.D. s názvem "Školní zahrady, jako modelový agroekosystém". Účastníci prezentovali modelové školní zahrady v powerpointových prezentacích. Tyto zahrady byly vždy nějakým směrem inovativní, ať už z hlediska ekosystémů či v potenciálu možného využití. Připravil jsem si také dvě prezentace. Pokud by byla možnost je zde na portálu nějakým způsobem sdílet, rád je po konzultaci s řediteli těchto škol poskytnu jako inspiraci.
1
18
0
veřejná
Kresba postavy
dětská kresbalidská postavavývoj kresbypostižené dítětýrané dítěbarva
1
30
0
veřejná
Konkretizace kompetencí v pohybových činnostech
Portálknihahrubá motorikapohybová aktivitapohybová aktivita v předškolním věkuRVP PV
2
14
0
veřejná
ModulČlánky
18. 08. 2016
Dobrý den, děkuji za (pro mě) netradiční téma. Určitě využiji v mateřské škole
ModulČlánky
07. 08. 2016
Dobrý den, děkuji za pozitivní reakci. Chci věřit, že pro drtivou většinu pedagogů jsou potřeby dětí na prvním místě;)
ModulČlánky
07. 05. 2016
Dobrý den, Vaše články jsou pro komparativní účely velice přínosné. Mohl bych Vás poprosit, zda k danému tématu nemáte více informací o spolupráci mezi rodinou a školou v jednotlivých státech? Děkuji
ModulČlánky
11. 07. 2013
Po přečtení článku jsem se ujistil v tom, že některé problémy mateřských škol jsou v celorepublikovém měřítku. Například nemocné nebo nedoléčené děti. Jistě argumenty rodičů jsou do jisté míry pochopitelné,ale pak by rodiče měli také chápat fakt, že dávat dítě do MŠ nemocné nebo nedoléčené je svým způsobembezohledné vůči vlastnímu dítěti ale i vůči ostatním dětem a pedagogům. Jistě by se rodičům nelíbilo, kdyby se musel omezit provoz MŠ, protože jsou učitelky nemocné. Další problém pozdní vyzvedávání nebo,což je asi častější, pozdní příchody do MŠ. Domnívám se, že škola má nastavena nějaká pravidla proto,aby se dodržovala. Jsme jen lidé a každý může zaspat nebo mu odpoledne prostě ujede autobus, toto se určitě dá tolerovat. Ale co tolerovat nesmíme, a často to svojí nedůsledností ještě podporujeme, jsou chroničtí opozdilci, kteří neustále přicázejí ráno do MŠ pozdě. Mě osobně to velmi vadí z toho důvodu, že bych rád s dětmi začal pracovat a opozdilci mi toto narušují. Je to bezohledné hlavně vůči dětem. Je ku podivu, že odpolední pozdní příchody se nejvíce týkají maminek na mateřské, které přivedou své starší dítko do MŠ v časných ranních hodinách, dítě je zde někdy až deset hodin a přesto si jej nestíhají včas vyzvednout. Pohodlnost, naschvál???Můžeme jen polemizovat.
ModulČlánky
18. 05. 2013
Článek ukazuje, jak rozmanitá a pestrá může být vzdělávací nabídka v MŠ s využitím literární předlohy. Aplikace her a činností, které jsou motivovány literárním textem, jsou bezedným inspiromatem pro předškolní pedagogy.
ModulČlánky
16. 05. 2013
Pedagogická veřejnost, alespoň ta akademická, jak mohu ze svých zkušeností soudit, je a bude vždy rozdělena na dva protipóly. Jedni, kteří obhajují výuku cizích jazyků v předškolním věku a druzí, kteří ji odmítají. Já osobně se přikláním k té druhé skupině. Jako pedagog zastávám názor ten, že by si děti PV měly nejprve osvojit svůj mateřský jazyk a teprve pak by měly přecházet na jazyk cizí. Pokud dítě nepochází z bilingvního prostředí, je pro něj výuka cizího jazyka v tomto věku nedůležitá. Zatím mi nikdo nedokázal obhájit výuku cizích jazyků v MŠ pro mě přijatelnými argumenty. Možná by bylo dobré si přiznat, že velkou roli v nabídce jazyků v MŠ hraje zvyšování prestiže jednotlivých mateřských škol a fakt, že jsou školy do tohoto tlačeny rodiči. Věřím, že každý pedagog ja natolik kvalifikovaný profesionál, aby si svá rozhodnutí pro, či proti nabídce jazyků v MŠ, dovedl obhájit.
ModulČlánky
03. 03. 2013
Téma ICT v MŠ je a asi bude názorově bipolární jako jsou třeba názory na výuku cizích jazyků v mateřských školách. Nicméně oceňuji obhájce kontroverzních témat pokud mají, jako v tomto případě, pádné argumenty.
ModulČlánky
02. 03. 2013
Zajímavé a lze využít při diagnostice dětí v MŠ. Určitě vyzkouším.
ModulČlánky
02. 03. 2013
Domnívám se, že je to rozumné rozhodnutí právě z výše uvedených důvodů.
ModulČlánky
02. 03. 2013
Děkuji za konkretizaci kompetencí, které jsou v RVP PV v oblasti pohybových činností dětí popsány jen velmi povrchně.
ModulČlánky
02. 03. 2013
Tento článek mi pomohl při zkoušce z předmětu "Předmatematické činnosti" na PedF. UK v Praze. I když autorka čerpá mimo jiné také z knihy jedné paní doktorky, která byla zkoušející u zmiňované zkoušky, její vysvětlení a aplikace činností je daleko srozumitelnější než formulace ve zmíněné knize. Děkuji za pomoc.
ModulČlánky
02. 03. 2013
Oceňuji zejména provázanost činností, které se dotýkají všech oblastí RVP PV. Autorka mi potrdila můj názor, že literární, potažmo pohádkový text, je úžasným prostředkem k aplikaci rozmanitých činností do vzdělávací nabídky v MŠ.
ModulČlánky
22. 01. 2013
Skvělá pomůcka i pro učitelky mateřských škol. Přehledně formulované výstupy. Vytisknu a založím. Děkuji.
ModulČlánky
19. 11. 2012
Velmi hezká inspirace. Opět se prokazuje, ža na literárním, potažmo pohádkovém textu, se dá postavit velice pěkný projekt či soubor činností.
ModulČlánky
03. 10. 2012
Děkuji za reakce a to jak pozitivní, tak negativní
ModulČlánky
23. 08. 2012
Neznám přímo vzdělávání v této FMŠ, nicméně s paní ředitelkou Holemou se znám osobně (je to má vedoucí diplomové práce na Pedf UK) a jako pedagožka je skvělá. Nemám žádné pochyby o tom, že v profesním životě přistupuje k práci stejně zodpovědně. Určitě dobrá volba.
ModulČlánky
21. 08. 2012
Obávám se, že patřím spíše k ICT skeptikům, co se týče PV. Určitě existuje mnoho kvalitních didaktických her a programů vhodných pro děti předškolního věku, nicméně děti po příchodu z mateřské školy v drtivé většině nedělají nic jiného, než že hrají různé hry /ať již vhodné nebo nevhodné k jejich věku/. Didaktické hry, které jim pak jsou nabídnuty v MŠ jsou pro ně nezajímavé. Další hledisko je kvantitativní vybavenost tříd. Pokud budou na třídě pouze dva nebo tři PC, budou vznikat akorád mezi dětmi konflikty, kdo zrovna má jít na řadu. Jsou dle mého názoru odvětví lidské činnosti, které se hodí spíše na základní školu. Mezi ně patří ICT, ale třeby také výuka cizího jazyka. Dodávám, že zde prezentuji pouze svůj subjektivní názor.
ModulČlánky
21. 08. 2012
RVP PV jistě za těch 8 let revizi bezesporu potřebuje, ikdyž v mých kantorských začátcích mi byl velkým pomocníkem. Jen škoda, že povinnost řídit se RVP nemají i soukromé školy, které nejsou v rejstříku škol. Ze své zkušenosti vím, že tomu také úroveň vzdělávání odpovídá. Je to asi v české povaze snažit se vše obejít nebo přinejmenším jít cestou nejmenšího odporu. V září jdu na seminář na MŠMT týkající se nového RVP PV a opravdu moc těším, co nového přinese.
ModulČlánky
19. 08. 2012
Výborně, nebát se tohoto tématu. Současné myšlení v PV moc nenahrává rozvoji předmatematické gramotnosti, jakoby se učitelky bály, nebo mají jako já špatné zkušenosti ze svých studijních let. Sám se podílím na projektu, který má učitelkám MŠ nabídnout příjemnou a stravitelnou formu aplikace předmatematiky dětem předškolního věku.
ModulČlánky
19. 08. 2012
Velmi pěkně a zábavně zpracovaný článek. Jakoby se učitelky mateřských škol bály aplikovat dějiny a historii do vzdělávací nabídky. Z vlastní zkušenosti vím, že pokud je toto téma podáno dětem hravou formou, velice je baví.
ModulBlogy
19. 08. 2012
Dobrý den, dobré a osvědčené stránky jsou www.rvp.cz zde na portále, nebo www.predskolaci.cz, kde je publikováno již okolo 20 tisíc příspěvků z oblasti PV.
ModulČlánky
29. 11. 2011
Velmi přehledný a inspirativní článek. Určitě vyzkouším.
ModulČlánky
12. 04. 2011
Děkuji za pozitivní komentáře a jsem rád, že se článek líbí.
23. 10. 2010
Moc dobré nápady a přitom velice srozumitelně vypracované
ModulČlánky
13. 10. 2010
Moc pěkně a přehledně zpracované. Využívám tyto hry v praxi. Děkuji autorce.
ModulČlánky
08. 07. 2010
Děkuji za komentář jsem moc rád, že můj článek byl inspirací.