Nic nebylo nalezeno.

ModulČlánky
06. 03. 2010
Dobrý den, dovolím si reagovat na Váš příspěvek, zkoumání vztahu média fotografie a média malby a sdělitelnosti jejich popisných či abstraktních forem považuji za velmi doporučeníhodné a nanejvýš přínosné vzhledem k povaze obou médií a našemu vnímání a interpretaci, vzhledem k viděné skutečnosti. V rámci příspěvku však shledávám dvě kvalitativně odlišné fáze. Mezitím co první část, která se týká aktivního seznámení s problematikou, velmi poutavým způsobem zasvěcuje žáky díky přímé zkušenosti s vystavenými díly a komunikaci s autorkou, je druhá fáze, kdy se žáci dostávají k samostatným úkolům, jakoby naráz vetknutá do možná příliš úzkých mantinelů, na to jakou tvořivost by mohla zprostředkovat. Ano, rozumím návaznosti a snaze najít řešení jak žáky vnořit do uměleckého procesu, je-li v prvé části zaostřeno na fotografování skutečnosti s pocitem malíře, bylo by mi líto, kdyby si žáci nevyzkoušeli totéž, pokud je v možnostech lekce práce s digitálním záznamovým přístrojem. v jednotlivých uvedených úkolech spatřuji tato rizika: Úkol první - co se skrývá za ořezem? Riziko mechaničnosti, možná prázdného tápání, při troše štěstí vtipu. Určitě je dobré si uvědomit fakt výseku skutečnosti, který fotografie i naše vidění rámuje, zkoušet se dívat skrz různé papírové a jiné průhledy, materiály, též je možné si dát třeba téma hledané kompozice, například tvář, oko, písmeno, ale i geometrická cvičení, ke kterým se bohužel v praktické části tvorby žáků bohužel nedostalo, ač úvod k tomu velmi poutavě otevřel cestu. Úkol druhý - převod fotky do malby Proč převádět fotografii do malby, když si žák může fotografickým okem, či vytvořeným průhledem vybrat detail ve třeba třídě a ten malovat? (jestliže fotografujeme skutečnost s pocitem malíře, proč malovat z fotografie, když můžeme zachytit něco pozoruhodného i v té na první pohled nejobyčejnější místnosti) Při malování podle fotografie nepovažuji za šťastné na malbu nalepovat fotografii, bez ní je zde prostor pro malířskou nadsázku a stylizaci vybrané kompozice a dílo nabývá autonomie, s možností konfrontace s původní fotografií, ale i bez! Úkol třetí - ohraničení páskou a přemalování Myslím, že pro diváka je zpětně důležitá a především zajímavá konfrontace s původní celou fotografií, na které můžeme žákem přemalovaný detail zpětně identifikovat, tudíž vytvořit si snímatelný maskovací rámeček, celkově však úkolu bez jiné motivace možného zobrazení hrozí nevědomá mechaničnost.