Avatar
Mgr. Martin Vonášek

Poslední přihlášení 06. 05. 2021

Společenská role
Pedagog, Rodič
Webové stránky
Název školy/instituce
Gymnázium Hladnov
Stupeň vzdělávání
Gymnázium
ModulČlánky
10247
0
19. 10. 2015
V rámci tématu Expanze, kolonizace, dekolonizace podle Návrhu alternativní verze vzdělávacího oboru Dějepis (dále NAV) pracují žáci čtvrtého ročníku čtyřletého všeobecného gymnázia s básní Rudyarda Kiplinga Břímě bílého muže a dobovými karikaturami pojmu The White Man’s Burden. Pomocí analýzy konkrétního textu/obrazu, diskuzí a definováním obsahu pojmu břímě bílého muže hledají odpověď na otázky související s přístupem bělochů k domorodému obyvatelstvu v průběhu kolonizace/dekolonizace. Žáci se učí rozlišit mezi reálným přístupem kolonizátorů k domorodému obyvatelstvu a přístupem, který je obecně vymezen uvedeným pojmem, dále se snaží konstruovat historický vývoj přístupu k domorodému obyvatelstvu v průběhu kolonizace/dekolonizace a rozlišovat mezi propagandistickým záměrem pojmu a realitou.
ModulDiskuze
12. 09. 2015
ForumOnline setkávání
Děkuji za odpověď. V zásadě se točím kolem motivace. Je logické že vykládat Velkou francouzskou revoluci rok za rokem nemá smysl, mnohem lepší je žáky odkázat na Khana a pak s nimi diskutovat příčiny celé události na základě úryvků textu ze Starého režimu a revoluce. Hned mě zajímalo jestli je něco dalšího v Khanově akademii zaujme, jestli se podívají i na jiná videa z úplně jiných oborů a tam narážím na nulový zájem. Podobné je to i se spirálou a chápu, že nezbývá než se v síti dostat mezi žáky a trochu je bombardovat cool odkazy se vzdělávacím obsahem, pak je to samotné bude více směřovat. Každopádně díky za webinář, zkusím sondovat zájem mezi žáky a kdybyste někdy chtěl na výlet do Ostravy nebo online tak bych možná pár lidí sehnal přímo na data mining:)) Určitě by ocenili drive, který máte. Učím ještě mediální výchovu a tam se snažím podobná témata zařazovat, samozřejmě dost diletantsky, ale snaha tu je...
ModulČlánky
6167
6
12. 02. 2015
Článek pojednává o zkušenostech s alternativní výukou dějepisu na Gymnáziu Hladnov, Ostrava.
ModulČlánky
6306
0
05. 02. 2015
V rámci tématu Státy a vlády podle Návrhu alternativní verze vzdělávacího oboru Dějepis (dále NAV) pracují žáci třetího ročníku čtyřletého všeobecného gymnázia s pojmem stát. Pomocí analýzy konkrétního textu, diskuze a náčrtu historického vývoje se pokusí vymezit a definovat samotný pojem v době „před a po jeho vzniku“. V souvislosti s historickým vývojem pojmu stát pracují i s pojmem národ a opět se pomocí diskuze a dostupných pramenů pokusí „vystopovat“ původ pojmu a jeho vývoj v historii.
ModulČlánky
6197
0
21. 11. 2011
Závěrečné zamyšlení účastníka kurzu RVP "Vzdělávací technologie pro 21. století" nad palčivými problémy, které současný vliv technologií na školství přináší, a možnostmi jejich řešení.
ModulČlánky
7279
0
26. 07. 2011
Příspěvek komentuje ověřování Návrhu alternativní verze vzdělávacího oboru dějepis v RVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň víceletého gymnázia (didaktická inovace dějepisného kurikula) na Gymnáziu Hladnov v Ostravě. Vzhledem k tomu, že ověřování dosud proběhlo v prvním ročníku a dále bude probíhat v navazujících ročnících, nabízí konkrétní výsledky a doporučení jak v oblasti didakticko-metodické, tak teoretické. Cílem ověřování by mělo být nabídnutí validní a realizovatelné alternativy k současnému pojetí dějepisného vzdělávání na gymnáziích.
ModulDiskuze
30. 06. 2011
ForumModul WIKI - pomoc, dotazy, nápady
Zaujala nás volba Elektronické učebnice v prostředí Wiki. S kolegou již delší dobu zvažujeme tvorbu "učebnice" pro oblast Člověk a společnost. Sami využíváme Google aplikace k tvorbě něčeho jako "elektronické učebnice", ale rádi bychom využívali prostředí na portálu rvp, respektive hledáme prostor kde bychom mohli snadno sdílet naši aktivitu. Lze o něčem takovém uvažovat, na koho se obrátit, s kým diskutovat technické možnosti prostředí, autorská práva ad. Předem děkujeme za podnětné informace
ModulDiskuze
11. 06. 2010
ForumKlíčové kompetence z papíru do praxe
Dobrý den, mohl byste mi zmiňovaný materiál zaslat k užití na moji emailovou adresu mv@levyuhel.com. Předem děkuji.
ModulDiskuze
06. 03. 2010
ForumVIRTUÁLNÍ HOSPITACE: Dějepis – Počátky 2. světové války
Rád bych se podobně jako kolega vyjádřil v několika bodech k celé hodině a zároveň bych reagoval na jeho připomínky: 1. Souhlasím s brainstormingem - často jej v podobných hodinách užívám a na jeho základě dochází k pozměnění určitých postupů a metod. Podle mého názoru vůbec nerozhoduje předchozí informovanost (seminář z dějepisu) - často se totiž ukazují stereotypní chyby ve vnímání minulosti, které je dobré v hodině uvádět na pravou míru, nebo o nich diskutovat. 2. Cíle - to je velmi složitá věc, sám často studentům předkládám otázku: K čemu nám toto konkrétní téma je? Proč toto téma musíme zmínit podrobněji a jiné ne? Snažím se totiž propojovat události minulé, v očích studentů tedy mrtvé, se současnými otázkami. Zásadním cílem je, aby věděli, proč je důležité o tomto tématu mluvit. Nebylo by zajímavé to zkusit? Ono se totiž celé téma např. napadení Polska dá vykládat s důrazem na změnu hranic celého státu před a po druhé světové válce - přímo ve třídě máte i mapu (NATO), která to krásně umožňuje - tj. vidíte jak vypadá Polsko dnes? Proč tomu tak je? Jak to souvisí s paktem SSSR-Německo? 3. K tomu všemu by určitě pomohl atlas, mohlo by se porovnávat atd. 4. Zápis poznámek mě též zaujal - ale která škola učí studenty dělat zápisky, já to třeba řeším tak, že v průběhu výkladu dělám "zmatek" - tj. měním úhly pohledu a částečně i téma a studenti reagují otázkami: A kam to patří? Pod jaký nadpis? To už děláme něco jiné? Díky těmto otázkám se k celému tématu zapisování vlastně přesuneme a můžeme tomu chvilku věnovat. Nechci abych zde vypadal jakou pouhý kritik, naopak jsem si na celém záznamu uvědomil, kde sám dělám chyby. Hodina se mi osobně příliš nelíbila, ale je skvělé, že do toho pan Chochol šel, můžeme o tom všem mluvit a sám se přiznávám, že moje hodiny dějepisu jsou někdy mnohem horší.
ModulČlánky
16. 02. 2015
Děkuji za komentáře, pokusím se pokračovat v debatě: ad E.Kocourek: Z čeho studenty "zkoušíte"? Citované body z alternativního švp diskutujeme v hodině, jednoduše se bavíme o tom proč asi vznikala Evropská unie, jak to souvisí s koncem druhé světové války, proč projekt panevropy před druhou sv. válkou nevyšel, proč u kořenů EU stojí Německo a Francie, pozice EU v rámci studené války apod. Jinými slovy obecné pojmy z alternativního švp překládáme do našeho jazyka a určitě to není ideální, protože ten překlad má asi každý učitel dost odlišný:) Jak zkouším – neumím se ptát na fakta a tak se opravdu ptám proč u počátku EU stojí Francie a Německo, když se nikdy neměli rádi a jestli by to mohli žáci podpořit konkrétní událostí z dějin – jeden příklad, že se nemají rádi a jeden že k sobě našli cestu. Specifika islámské kultury – proč se v současné Evropě tolik řeší šátky a mešity, co si o tom kdo myslí a k čemu by se přiklonil, každý má svůj názor a já se pokouším to nějak rozporovat, poukazovat na historický kontext, toleranci islámu versus netoleranci křesťanství na příkladu reconquisty. Popravdě jsme tomu příliš času nevěnovali, dnes bych se tomu určitě věnoval více, právě ve spojení s EU. Asi jsem neodpověděl přesně... Nevím co nezávidíte dějepisářům, já jsem na takové zkratky v textu krátký:) Předpokládám, že se domníváte, že studená válka neskončila a je pak těžké s něčím končit – máte samozřejmě pravdu. Dějiny neskončily ač to někteří tvrdí:) A ještě k tomu Edmodu/Google sites – ano, je to otázka technického provedení. Technická odpověď na otázku jak se dostat k žákům přes online prostředí, jak od nich získat názor, zpětnou vazbu, motivovat je, snadno sdílet, hlasovat atd. Má to samozřejmě řadu dalších aspektů – např. ten, že to někdy jde a někdy vůbec... ad J.Matějka – máte pravdu, zmíněné debaty pasivně sleduji. Nevyjadřuji se nejlépe, ale mně jde hlavně o to, že se neumím vypořádat s kritikou, že neučím dostatečné množství faktů, že nepřipravuji na příjímačky na VŠ, kde se ptají na data, jména, čísla. Mám pocit, že by ta debata měla probíhat od VŠ dolů a naopak. Omluvte prosím chaos v mém příspěvku, těším se na další komentáře.
ModulČlánky
27. 06. 2013
Děkuji za neveselý, ale podstatný článek. Domnívám se, že jej nakonec lze vnímat pozitivně, jako výzvu, protože nám klade nepříjemné otázky. V této souvisloti a tak trochu mimo téma bych rád upozornil na debaty v současné české historiografii, které zahájil Michal Pullmann. Ve své knize Konec experimentu nás staví do podobně nepříjemných situací jak pan Brdička, který hledá podobnost mezi Janem Palachem a Aaronem Swartzem. Michal Pullmann se dokonce domnívá, že doba normalizace úplně neskončila a je svým způsobem vlastní i všem "nejdemokratičtějším" zemím světa (viz Normalizace tu ještě neskončila, Klid k práci, nebo Celnice). Boj Aarona Swartze je v takovém světle bojem s neustálými pokusy o nastolení normalizovaných, znavenou většinou akceptovaných jediných správných "pravidel", je to boj s větrnými mlýny. Díky za něj, další příklad toho že "there is no altrenative" je lež. Přesto se domnívám, že na počátku podobných otázek stál boj okolo WikiLeaks, bez něho bychom si možná ještě dnes tyto otázky nedokázali položit. Problém netkví jen v nezájmu politiků a netečné společnosti obecně, ale možná v systému samotném. Bez požadavků na strukturální změny systému, který stojí a padá s mocí mocných bychom se mohli za chvíli cítit jako v kvadratuře kruhu. Jinými slovy je potřeba bojovat, diskutovat a sdílet. Známy aktivista Paxus Calta říká, že dokud nebudeme sdílet oblečení, kola, auta, budovy, bankovní účty, nebo podnikání tak mnoho nezměníme:) A že nám budou technologie a sociální sítě ku pomoci? S nimi to půjde určitě o mnoho lépe. Revolution will not be televised it will be tweeted Veselé prázdniny:)
ModulBlogy
18. 11. 2011
Účastnil se někdo z vás kurzu Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí (http://elearning.rvp.cz/katalog-kurzu/informace-o-kurzu?k=1), který taktéž pořádal portál RVP? Byl zaměřen jen na základní školy, nakonec podle slov tutorů i na střední - začal jsem a nedokončil. Tam se řešili konkrétní postupy a taky způsoby hodnocení. Což je v článku pana Cikali chybějící kapitolou, cíle článku jsou ale jiné a za to velmi děkuji - jsem pro diskuzi, rozpracovaní a příklady dobré praxe - o to vše se snažil portál RVP, který se teď už moci snažit nebude. Jak tedy dosáhnout řešení? Jinak se obávám, že podobné a velmi přehledné vize o KK,KC,KCP troskotají na způsobu hodnocení - nejen ministerstvo chce snadno hodnotitelné výsledky, ale i učitelé - což rozhodně nepovažuji za správné. Díky
ModulČlánky
17. 11. 2011
Očekával jsem s napětím i druhý díl vašeho seriálu. Dnes jsem četl jen velmi zběžně, určitě se jako v případě prvního dílu vrátím k podrobnějšímu studiu. Začal jsem ve škole "projekt" (v případě zájmu pošlu link) který bych celkem rád vztáhnul k vašemu seriálu - je rozdělený do týdnů a týká se druhé světové války. Některé prvky jsou podle mého kooperativní jiné kolaborativní - snažíme se uplaťnovať některé prvky kooperativního učení, např.: Na internetu je většinou k dispozici dostatek materiálů, které budou vyhovovat jeho potřebám a preferencím. Větší množství materiálů k výběru sice ztěžuje volbu, ale žák z toho těží nepřímo – dívá se na stejný předmět z více pohledů, vidí jej v různých kontextech. Váš nesouhlas je samozřejmý - nicméně už v půli projektu se ukazuje, že některé skupiny, respektive žáci jdou cestou mnohem náročnější, ale vnitřně je to více naplňuje (baví) - v tomto smyslu bych se držel oblíbené fráze hnutí RAF ze 70. let 20. století: "čím hůř, tím lépe". Jinými slovy - hledají více zdrojů, vybírají to nejlepší a musí tomu věnovat hodně času. Zároveň je hodně skupin respektive žáků, kteří zůstanou u klasické a nejjednoduší cesty. Projekt by šel podle mého názoru realizovat i na iPadech, teď je rozdělen na práci doma a ve škole. Byl bych rád kdybyste si udělal čas se na to podívat, nicméně nemůžu práce a jména žáku zvěřejňovat, takže volím tuto cestu. Jinak naprosto souhlasím s tímto: Rozdělení učení do vyučovacích předmětů je podle mého nevhodné abstrahování, idealizování některých předmětů a povyšování některých předmětů nad jiné. Vyúsťuje v názor, že některé předměty jsou klíčové a závisí na nich jiné předměty. Znalosti, včetně těch získaných vzděláváním, nejsou takto strukturovány. Vnucováním porozumění předmětu na základě klíčového předmětu vyvoláváme u žáků nevhodně strukturované, chybné pohledy na znalosti a na svět obecně. Něco podobného bylo nejspíš zamýšleno i propojováním předmětů do témat jako Člověk a společnost v RVP, realita je samozřejmě úplně jiná, protože správně píšete o vzdělávání učitelů - to by se muselo změnit, určitě by mělo nastoupit cestu, kdy se učitelé budou vzdělávat v určité konkrétní oblasti, ale zároveň budou muset znát i oblasti svých kolegů, budou je muset při svém studiu aktivně propojovat a závěrečné zkoušky by měli být o syntéze růrzných metod, obsahu a přistupu s cílem ukázat něco naprosto nového.
ModulBlogy
17. 11. 2011
Myslím, že problém je v tom co pěkně Blanka Kozáková popisuje jako bod A a bod B. Domnívám se, že proto je už nutné používat ulici jako prostor k vyjádření podobných názorů. Naše debaty na portálu RVP, vize Spomocníka a řada dalších inspirací to ostatně ukazují už velmi dlouho, ale NIKDE NIKDO NIC NEŘEŠÍ. Uvažovat o dílčích změnách v systému, který je celkově nemocný není efektivní. Děkuji za příspěvek a komentář Ilony Zahálkové. Nicméně opravdu pozor na skepsi - bez hledání nových cest, bez nasazení s vědomím nízkého platu se ani ta příší generace učitelů nikam neposune a nebude se mít lépe. Přiznejme si, že naši generaci nějaké výrazné zlepšení asi nepotká:(
ModulBlogy
12. 11. 2011
Barcamp jsme se pokoušeli rozjet a nějak se to nepovedlo:  http://digifolio.rvp.cz/group/view.php?id=419. Mohli bychom to zkusit znovu. Přeci jen je nás tu dost a mohli bychom se po vánocích sejít v příjemném prostředí Ostravy - ale to nejspíš nepůjde - je to moc dale. Tedy někde jinde. Jsem taky pro otevřený boj - pokusím se něčím takovým přispět do reflexe lekce 8. U nás už je ICT koordinátor a na dalšího nejsou peníze a jsem tomu rád, když slyším jak to tam chodí. Trochu mě to připomnělo moje studium pedagogického minima asi 3 roky nazpět...běs a děs:(
ModulBlogy
11. 11. 2011
Pane kolego Rusku, takový pocit nemám, zapomněl jsem slovo zbytečný dát do uvozovek a svoji chybu napravuji:) Ostatně ve svém komentáři dále pokračuji a k tomu mě přiměl váš příspěvek, takže díky:)
ModulBlogy
11. 11. 2011
Měl jsem možnost sledovat podobné vystoupení pana Neumajera na konferenci v Ostravě pořádané společností KVIC a pokud tam ona inkriminovaná slova zazněla (minimální nároky na ICT gramotnost učitele) tak jsem vůbec neměl pocit, že bych si s iPadem v hodině zjednodušil celou svojí existenci ať už v oblasti T, P či C tohoto mnohokrát zmiňovaného modelu. V tomto směru považuji příspěvěk pan Ruska za trochu "zbytečný". Nicméně chápu, že středeční vystoupení mohlo mít jiné vyznění. Využití iPadu a nebo podobných dotykových zařízení logicky povede ke změně výuky, pokud pokud taková změna nenastane, tak je opravdu můžeme nechat ležet ve skříni, protože v opačném případě napáchají více škody než užitku. Myslím, že je to podobné jako když v hodině pustíme film, který žáci stejně neshlédnou celý, je to bez jakékoliv vazby na učivo a bez jakéhokoliv rozboru. Stejné to bude s iPadem při stále stejném přístupu - mám už pár představ jak bych takové zařízení používal a protože podobné "hračičky" mám rád, tak se opravdu těším zda-li to dám či ne, jak říkají moji studenti:)
ModulBlogy
31. 10. 2011
Ano, Moodle toho umí dost - třebas sestavy činnosti, ale podobně schopný nástroj je i Google Analytics, který sleduje Google sites. Nicméně Moodle je přehlednější a termínovanější, což je jeho nesporné přiblížení šišce - pro mě velmi klikací, nějak jsem si jej neoblíbil:)
ModulBlogy
31. 10. 2011
Souhlasím - řeším teď problém se svojí 2.A. Druhou světovou válku děláme tak trochu on-line. Řeší jednotlivá témata sami ve skupinách, sleduji jejich aktivity, postup a výstupy na google sites, mají na to měsíc, většinu času tomu věnují doma, mají mluvčí, který co týden musí sestavit report činností, problémy řešíme přes skype. V hodinách potom pracuji s různými dokumenty, "detaily" druhé světové války, vytváříme vazby mezi tím čeho se už sami dopátrali apod. Jsme na začátku, taková šiška by se mně v takové konkrétní chvíli hodně vyplatila:)
ModulBlogy
31. 10. 2011
Učitel by mohl osobně řešit tzv. klíčové momenty. Klíčový moment bych vnímal jako něco propojujícího jednotlivé úkoly z různých předmětů nebo jako určitou schopnost (různé typy gramotnosti, KK apod.), kterou je potřeba rozvíjet nebo aktivně praktikovat a která by vycházela z úkolů, jež by žáci zpracovávali doma. K tomu je přítomnost učitele celkem dobrá. Myslím, že pan Cikalo neopomíná aprobace, spíš mluví o učiteli na základní škole, kde často učíte řadu předmětů mimo aprobaci a kde má stále velké slovo třídní učitel. Předmětem diskuze bude asi i celkové vyznění - na mě je šiška příliš kontrolní s velkým důrazem na zodpovědnost, která ale není touto cestou budována přirozeně. Jinak je to pěkný nápad, to bych prostě nevymyslel:)
ModulBlogy
30. 10. 2011
Každý úhel pohledu nabízí různé výsledky - například historii lze v mnoha ohledech považovat za batole menší než IKT batole a to proto, že vývoj nových pohledů na různé historické události je téměř turbulentní. Dnes dožívá takzvaný totalitaristický výklad minulosti a hned nastupují nové výkladové rámce. Ještě větší legrace je, že v historii "přežívá" několik možných výkladových rámců vedle sebe - jedna událost je tak v mnoha perspektivách vykládána prostě jinak. Proto říkám, že maturant z dějepisu musí především řešit u koho maturuje, protože každý zkoušející jej může zaskočit zcela jiným úhlem pohledu. Proto si myslím, že nejdůležitější třebas v dějepise je učit mnohovrstevnatost přístupů, ukazovat například různý přístup k dějinám francouzské revoluce v čase. Dostávám se tak k metodologii vědy - možná to zní velmi složitě a nadneseně, ale učit to jak věda funguje je určitě mnohem zajímavější než předávat fakta. Možná by šel nějaký metodologický rámec najít i v IKT, možná by to šlo dělat už na základní škole a těch možná bude určitě mnohem víc. Každopádně souhlasím, že různé formy testů nepřežijí ani den svého vzniku, že většina testů je zaměřena na faktické znalosti, že i ty lepší testy testují něco co je v našem čase absolutně irelevantní a že tak nezbývá než být opatrný v přijímání samotných testů nebo jejich výsledků. Pokudem chceme naše studenty připravovat na něco co sami ještě neznáme budeme je muset naučit výborně zácházet s kladivem, lopatou či krumpáčem vědy - tedy s nástroji, které věda používá. Pak je budeme muset vést, na základě různých příkladů, k smysluplné kombinaci těchto nástrojů, kdy i zdánlivě zbytečná kombinace může přinést své ovoce. Většina vědeckých nástrojů je totiž radikálně průřezová - můžeme je najít v dějepise, matematice, IKT, chemii atd. Nezbývá než tuto průřezovost více rozvíjet a na to by se asi mělo zaměřit i celé testování. Ani po tom, ale není jisté, že na základě výsledků z takových testů dojdme k poznání, že to děláme správně.
ModulBlogy
18. 10. 2011
Souhlasím s vámi, ale na druhou stranu nemohu dodat nic nového - spolupráce je velmi obtížná, v našem kurzu jsme to už na několika místech asi řešili. Mám trochu pocit, že si někdy vzájemně ukazujeme co používáme v hodinách, jaké nástroje webu 2.0 jsou dobré, ale zapomínáme na to propojení s obshem (kurikulem) předmětu. Rozumím vám tedy v té rovině CO - já například nutím kolegy učící IKT k tomu aby studentům ukazovali práci s Google sites, třebas přímo na mých stránkách věnovaných dějepisu, ale dosud jsem nedosáhl úspěchu - prý to nemají v ŠVP a tématických plánech. Ten tlak musí vycházet i od studentů - dávám jim tedy úkoly, které tvoří a odevzdávají v google sites, docs apod. Snad to situaci jednou změní:)
ModulBlogy
07. 10. 2011
Jsem rád, že zkusíte GhetOut! mohlo by to celkem fungovat. Na naší škole (gymnázium) to hrála řada studentů a tak jsem s nimi o tom diskutoval - myslím, že přínos to mělo v představě o reálné situaci, nicméně to nevede ke změnám jejich postojů k sociálně slabším, na to je potřeba přenést hru do školy a dále ji rozvíjet diskuzí na podobná témata. Každopádně mě vaše výsledky s pokusem zajímají.
ModulBlogy
04. 10. 2011
Znovu děkuji za příspěvek plný dobrých odkazů - nechtěl byste používat Pearltrees? Mně se to hodně osvědčilo a získal jsem tak už řadu dalších podnětů. Jinak velký díky za INGOT - úplně jsem na to zapomněl.
ModulBlogy
04. 10. 2011
Díky za zajímavé odkazy, díky chytrému telefonu bude snad více času se na všechno podívat:)
ModulBlogy
04. 10. 2011
Souhlasím s výhledem Co zbývá? Určitě by šel o řadu dalších věcí doplnit. Jen k 1:1 - myslím, že mnohem lepší cesta než plošné zavádění je právě ta, kterou vyjadřujete - běžet závod, který není možné doběhnout do cíle, ale aspoň si ho užívat a počkat až chytré telefony dospějí do stádia, kdy na model 1:1 už budeme zase o trochu lépe připraveni. Trochu jsem řešil využívání počítače v hodinách, kdy tři žáci mají notebook, 10 chytré telefony různé kvality a zbytek (20 žáků) nic - těm s notebooky či telefony dávám určité úkoly, které pak prezentují ostatním, ale je velmi těžké to časově sladit (jak dlouho jim úkol bude trvat, která témata budou sami prezentovat, budou-li pracovat individuálně či ve skupině a hlavně jak celý úkol koncipovat) - zabere to hodně času přípravy a tak chápu učitele, který používání tří notebooku ve svých hodinách zakazují, lepší by v takovou chvíli bylo, kdyby počítače nebo chytré telefony měli všichni. Ostatně je to to tématem velké diskuze, jak odkazujete. Připsal jsem jen trochu vlastní praxe:)
ModulBlogy
30. 09. 2011
Tak pojď k nám na Hladnov, udělali bychom společný kabinet, pouštěli Tiger Lillies, tvořili hry v Kodu Game Lab a hlavně bychom tam žili učením. Takových lidí jako jsi Ty je nezbytně potřeba:)) Hezký příspěvek
ModulBlogy
29. 09. 2011
Ad peníze - souvislost s VŠ jsem si neuvědomil, podíl školství na HDP je u nás často připomínám a myslím, že to je určitá cesta, nicméně jak píšete v odkazovaném článku spojená s kvalitním managementem na MŠMT. Těch co tvoří hodně muziky za málo peněz je opravdu hodně, někdy mám pocit, že učitelé jsou obecně velmi nápadití a je v nich velký potenciál, ale málo se s námi pracuje. Kurzy na RVP jsou skvělou příležitostí. Ad standardy - souhlasím, to musí mít koncepci, dlouhodobé a krátkodobé cíle a hlavně to musí hodnotit odborník na pedagogiku, obor, ICT, masarykovskou humanitu a v zásobě s velkou zkušeností. Měl by to vlastně být metodik, poradce, kouč, člověk se kterým je radost řešit vlastní chyby. Jinak se určitě shodneme, že standardy jsou nutné a nelze je srovnávat s povinným dalším vzděláváním.
ModulBlogy
26. 09. 2011
Stanislav to trefil. Lektoři na vysoké školy, změnit obsah, budovat smysluplnou praxi, bojovat proti SCIU a Blanka dobře zmínila, že není rado generalizovat. Bohužel na tom je hodně pravdy, třebas SCIO je možná jedinou profesionální organizací zadávající testy a možná je umí i profesionálně vyhodnotit, ale metodika testů mě děsí - kdybych učil podle této metodiky, tak umřu nudou.
ModulBlogy
26. 09. 2011
Velmi pěkně jste shrnul hlavní body celé lekce, skoro bych se nebál to použivat jako výtah pro zpětné hledání toho nejdůležitějšího. Finančí situaci se bojím komentovat, zněl bych pravděpodobně velmi nespokojeně. Jen bych se pokusil odlišit dvě různé nespokojenosti - nevadí mi pracovat přesčas, vzdělávat se, zkoušet nové věci a jsem motivovaný i bez více peněz, skoro si myslím, že by mě více peněz nemotivovalo k dalším aktivitám. Být motivovaný vnímám jako něco automatického, co nelze předplatit - vím, že realita je jiná, osobně to však cítím tímto způsobem. Opravdu nespokojený jsem když si po pravdě odpovím, že jsem se neflákal, ale peněz se nedostává i v tom nejzákladnějším.:( Díky za odkazy, School of Rock - tím budu začínat hodiny:)) Nevím, zda-li do škol přijde více dobrých učitelů, díky vyšším mzdám - obávam se, že ne. Jde spíš o pověst učitele a jeho renomé, to je v dezolátním stavu. Skvěle to doložil velmi ubohý a trapný film Gympl (současná česká kinematografie je opravdu k nepokoukání) - jsme na tom možná stejně jako policisté, nebo hůř?:)
ModulČlánky
25. 05. 2011
Souhlasím s panem Brdičkou - jde to i bez encyklopedických znalostí, respektive jich tolik být nemusí, ale bouhužel to souvisí s oním testováním. Jak to třeba dělat u maturit, kde jsem okolím nucen hodnotit fakta a přitom žák výborně popíše anologii občanských válek v různých historických etapách, ale neřekl kdy přesně skončila občanská válka v Rusku? Mluvíme o komplexní změně systému vzdělávání a tu jedinec těžko prosazuje:(
ModulČlánky
18. 03. 2011
Tady je skupina: http://digifolio.rvp.cz/g...hp?id=419. S digifoliem začínám, omlouvám se za nedokonalosti...brzy to bude lepší
ModulČlánky
18. 03. 2011
Ok, tedy digifolio:) Jdu na to
ModulČlánky
18. 03. 2011
Výborně a už jsme dva. Souhlasím, že jde o lidi:) Jak a kde je sehnat? Co vytvořit stránky třebas v google sites, uděláme tomu extrémní marketing - něco jako první BarCamp v Ostravě. Nasdílíme se všemi a všemi a rovnou bych tam zkusil nahodit nějaká témata, co by kdo chtěl prezentovat a podle toho bychom určili název a nějaké oficiální téma:)) Myslím, že to je velmi jednoduché:) Můj email máte, zkusím sehnat další lidi, zkuste i vy. Oslovíme určitě nějaké kapacity - pan Brdička, Neumajer, Hawiger, Zouhar a všechny další, které já neznám a bude legrace.
ModulČlánky
18. 03. 2011
Těším se na výukové hry, ale ono jde často smysluplně využít i klasické pc hry nebo konzole jako samostatné téma v mediální výchově - second live, hyperrealita, vnitřní a vnější horizont. Ale chápu, že to patří spíše jinam:)
ModulČlánky
18. 03. 2011
Zajímavé, co kdybychom něco podobného zorganizovali sami - například u nás v Ostravě bychom měli dobré zázemí. Dobře vybavená škola, ubytování bychom sehnali...Jsem pro vytvoření akční skupiny, zhruba naplánujeme základ a je to...Kdo se přidá???
ModulČlánky
08. 03. 2010
Výborný rozhovor, otázku a odpověď č. 3 použiji i při školení kurzu ICT ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Jen více podobných rozhovorů. Díky