ModulDUM
19612
0
20. 05. 2011
Skrze krátké básně, porozumění textu a doplňovací tajenky, které se k básním se váží, se uživatel seznámí se základními vyjmenovanými slovy, částečně s jejich významy a s trochou historie o vzniku vyjmenovaných slov.
ModulDUM
4674
0
01. 12. 2010
Minipovídka o psovi a zloději dovolí zopakovat a bezpečně se orientovat v neohebných slovních druzích, s nimiž je žák již obeznámen. Pracuje se také s porozuměním slovům a se smyslem textu.
ModulDUM
5460
0
07. 10. 2010
Pokud žáci již rozeznávají slova cizího původu v českých textech, seznámíme je se skloňováním některých z nich (idea). To vše v kontextu významu tohoto slova, ve spojení s osobností J. A. Komenského i ve vlastním přemýšlení o jeho výrocích.
ModulDUM
4493
0
24. 09. 2010
Po seznámení se s existencí cizích slov v češtině si žáci mohou vyzkoušet skloňování slova „génius” a jemu podobných, a to v kontextu významu tohoto slova, jež přesahuje mírně do slohu i literatury.
ModulDUM
8695
0
23. 09. 2010
Po seznámení se s existencí cizích slov v češtině si žáci mohou vyzkoušet skloňování slova „drama“, a to v kontextu významu tohoto slova, jenž přesahuje mírně do slohu i do literatury.
ModulDUM
4396
0
22. 09. 2010
Po seznámení se s existencí slov cizího původu v češtině se můžeme podrobněji zabývat tvary a významy některých z nich, zde slova „muzeum” a podobně se skloňujících. Při práci použijeme slovníky a internet, také navštívíme muzeum.
ModulDUM
4886
0
17. 09. 2010
Prezentační list žáka-čtenáře k vlastní beletristické knize (+ komentář).
ModulBlogy
06. 03. 2011
Marcela Burešová: Nesmyslnost mnoha učebnicových zadání co do formulace i obsahu a jejich žalostně malé napojení na každodenní realitu jsou snadno pozorovatelné při výuce dětí cizinců: již v učebních textech češtiny pro prvňáky lze pozorovat okleštěnost "informací" v textech, hloupě návodné a polopatické otázky, moralistické komentáře nebo nepřiměřenou míru abstrakce v jazykové teorii, která je pro zhruba šestileté děti španělskou vesnicí. Učebnice, se kterými moji doučovaní žáci pracují, je nutí omílat poučky o jazykových tříděních do znechucení a někdy i do vynuceného zapamatování. Často je dítě ze čtení hodnoceno chvalitebně, aniž by dokázalo samostatně popřemýšlet nad přečteným příběhem, srovnat jej třeba se svou zkušeností. Na druhou stranu se některým učitelům zdá podivné, že děti cizinců (zvláště Rusů a Ukrajinců) tvrdí, že slyší "i" a "y", zato vůbec neslyší u rodilých Čechů délky samohlásek v mluveném projevu. Je zvláštní, že takový učitel dá dítěti někdy i půl roku na to, aby se dítě délky "doučilo", po této lhůtě se občas (asi když mu dojde trpělivost) uchýlí k hodnocení: "co chyba v délce, to stupeň dolů". Vzhledem k tomu, kolik cizinců se v ČR, zvláště v Praze, usazuje (v naší MŠ je polovina dětí z rodin cizinců), budou globální témata zařazená do kurikula ne žádoucí, ale přímo nutná. Pokud totiž ze znechucených dětí budou vyrůstat znechucení dospělí, navíc necítící se u nás zcela přijati, můžeme si zakládat na sociální nepokoje a vlny netolerance.
ModulDUM
26. 09. 2010
Pardon, mýlím se, vysoko hodnotí materiál pouze jeden uživatel. Přesto výše uvedenou diskuzi považuji za potřebnou. MB
ModulDUM
26. 09. 2010
Dobrý den. Zajímalo mě, jaký typ pracovního listu hodnotí vysoko i sami recenzenti portálu RVP, proto se dívám na materiál paní Mikulášové. Oceňuji, že v ne příliš rozsáhlém pracovním listu je možné si procvičit mnoho cizích slov, přičemž je potřeba je správně uvést po stránce významu i formy. Nepříjemně mě však překvapuje, že jeden z nejsilnějších nešvarů většiny učebnicových textu přehlíží v tomto materiálu autorka i recenzentii: je zcela opomenuta PRAGMATICKÁ složka "textu", což znamená, že věty a souvětí v materiálu uvedené skutečným TEXTEM NEJSOU, neboť nenesou opravdové sdělení, jsou to pouze izolované výroky. Málo povzbuzují k hlubšímu přemýšlení k sociální interakci, málo se vztahují ke skutečným problémům a ke zkušenostem žáků. Bohužel se opět spíš podobají testovým úlohám - podle mého soudu toto prostě nedostatečně rozvíjí klíčové kompetence zakotvené v RVP. Nepíši to proto, abych upřednostnila pouze svůj pohled na věc, ale vyjadřuji zklámání nad tím, že kompetence jsou pro nás stále ještě podružné a spíš jsou formalitou. Uvítám diskuzi na toto téma. S pozdravem Marcela Burešová
ModulBlogy
10. 08. 2010
Dobrý den, pane Hauseblasi. Je to tak, jak píšete. Akorát dovádět žáka 2.st. ZŠ k pochopení se člověku těžko daří jinde než při zcela individuální práci s ním (v mém případě při doučování), nebo na půdě gyplu/ů. Co je učiteli platné, že mu v závěrečné reflexi (která smí být anonymní) nadanější žákyně šestky píše, že děkuje, že konečně pochopila, jak fungují některé jevy naší mateřštiny ("pochopila" je citát) a že slabší žák šetky se přizná ke krádeži (a vrácení) USB a nebojí se podepsat, když vedení školy stojí za anonymními stížnostmi rodičů starších žáků, že výuka není dost tradiční (posunula jsem své možnosti využítí "tradic" na vlastní maximum). Tito žáci v myšlení natolik zlenivěli, že k načínacím výrazům vět v závěrečné reflexi dopíší desetkrát "hovno", v lepším případě "nic", nevadí jim vulgarismus, ani že to do té věty nesedí (nemluvě o tom, že možnost napsání vlastního reflektivního textu využít ve svých cca čtrnácti letech nedokáží) - to vše sdělí samozřejmě anonymně, i když mají reálnou naději, že se s vyučující již neuvidí. Na druhou stranu mám právě možnost navštěvovat informativní kurz Montessori a jsem u vytržení, jak ani ne roční děti překypují vnitřní motivací a jak s minimálními zásahy dospělých se neustálým opakováním pro ně radostných, dostupných a připravených činností dostávají na záviděníhodnou úroveň - jsme prostě, když to zjednoduším, velmi pohodlná a na povrchnosti zaměřená civilizace - a jestli to tak není, CO A PROČ TEDY S TĚMI DĚTMI PROVÁDÍME, že to takhle dopadá? S pozdravem Marcela Burešová
ModulČlánky
13. 06. 2010
Dobrý den. Zaprvé: vítám možnost virtuálních hospitací a velmi oceňuji autory těchto hospitací a děkuji jim. Zadruhé: Nejvíce přínosné, potřebné, ale ne vždy v závěru výuky vykonané se mi zdá uzavření lekce - zde: v diskuzi s žáky je znovu vyřčeno a shrnuto, CO v lekci DĚLALI a K ČEMU TO SLOUŽILO - to je podle mne nejlepší část lekce. Zatřetí: vypravování je téma načínané již na 1. stupni ZŠ, z tohoto pohledu se mi zdá, že lekce především upevňuje základní poznatky a dovednosti, ale málo pracuje se složitějšími aspekty žánru vypravovaní (kritéria výběru tématu; vypravování jednoho příběhu z pohledu více postav, čtivost a zajímavost, popř. společenský dosah jednání postav - podle mého názoru je žánr vypravování pro druháky, potažmo sedmáky již známý a jejich mentalitě odpovídjí hlubší témata, o která se i ve vlastním životě zajímají. Také téma textu z čítanky (chlapec na útěku řešící hádanky) odpovídá podle mých zkušeností spíš 4.-5. třídě ZŠ, než mládeži v pubertě. Děkuji za možnost komentovat. S pozdravem M. Burešová