ModulČlánky
9174
0
17. 09. 2007
Úvod do problematiky kooperativního učení
ModulČlánky
5612
0
17. 09. 2007
Příspěvek popisuje možnosti práce v kooperativních skupinách.
ModulČlánky
12018
0
17. 09. 2007
Příspěvek popisuje typy činností, které jsou vhodné pro kooperativní výuku, a způsob, jak kooperativní výuku hodnotit.
ModulČlánky
7667
0
17. 09. 2007
Příspěvek popisuje metodu práce ve dvojicích a představuje možné náměty pro úkoly do dvojic.
ModulČlánky
6897
0
17. 09. 2007
Příspěvek popisuje podmínky, které jsou nutné pro úspěšnou kooperativní výuku.
ModulČlánky
7665
0
24. 05. 2007
Příspěvek se zabývá významem výuky ve skupinách a dobrými vztahy, které jsou důležitou součástí vzájemné spolupráce a vedou k úspěchu.
ModulČlánky
5653
0
17. 05. 2007
Pozitiva a negativa trestání žáků a jejich důsledky ve vztahu ke klíčovým kompetencím.
ModulČlánky
30406
0
13. 12. 2005
Komunitní kruh je jedním z nejlepších nástrojů pro vytváření dobrých vztahů ve třídě. Článek objasňuje podstatu komunitního kruhu, jeho pravidla a význam.
ModulČlánky
17715
0
12. 12. 2005
Řešení každodenních drobných konfliktů lze využít k rozvoji klíčových kompetencí.